Losy Absolwentów , którzy uzyskali dyplom w roku 2019, dane na dzien 31.01.2021:

 

Kierunek Lekarski - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów- pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia -pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Lekarski - forma niestacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz 
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Lekarsko - Dentystyczny - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów- pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie -pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia -pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie -pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Lekarsko - Dentystyczny - forma niestacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Farmacja- forma stacjonarna :
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Farmacja - forma niestacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Analityka Medyczna - forma stacjonarna :
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Pielęgniarstwo  I stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Pielęgniarstwo  II stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Pielęgniarstwo  II stopień - forma niestacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Położnictwo I stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Położnictwo II stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Zdrowie Publiczne I stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Zdrowie Publiczne II stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Ratownictwo Medyczne I stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Dietetyka I stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Dietetyka II stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Fizjoterapia I stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz

Kierunek Fizjoterapia II stopień - forma stacjonarna:
- informacje ogólne - pobierz
- raport szczegółowy geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów - pobierz
- raport szczegółowy doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie - pobierz
- raport szczegółowy wynagrodzenia - pobierz
- raport szczegółowy poszukiwanie pracy i bezrobocie - pobierz
- raport szczegółowy praca, a dasze studia - pobierz