Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym zarządzeniem nr 38/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2020 r.  w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych kandydatów na studia, studentów - dokument znajdziesz tutaj

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy mogą być zrealizowane m.in. w placówkach, których lista jest publikowana na stronach  - http://www.dwomp.pl/badania-uczniow,-studentow. Placówki te wykonują badania studentów bezpłatnie pod   w a r u n k i e m   posiadania dostępnego limitu w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy.

Jeżeli więc, Studencie, wybrałeś placówkę z listy DWOMP  i skierowałeś się tam na badania z a p y t a j   p r z e d  badaniem, czy dana placówka może je wykonać bezpłatnie w ramach wolnego limitu, ponieważ w przypadku realizacji badań lekarskich w placówce nieposiadającej dostępnych limitów, badania będą odpłatne, a ich koszt nie refinansowany przez Uczelnię.

Uwaga!
Uniwersytet  Medyczny we Wrocławiu nie ma wiedzy i nie jest informowany o wysokości i stopniu wykorzystania limitów przez placówki publikowane na stronach DWOMP.