Dział Spraw Studenckich

ul. Wojciecha z Brudzewa 12,
51-601 Wrocław

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek 07:30-15:30

 

W ramach Działu Spraw Studenckich funkcjonują:

1. Zespół ds. Toku Studiów

2. Biuro Obsługi Studentów, w skład którego wchodzą:
- Zespół ds. Studenckich,
- Sekcja ds. Domów Studenckich.

3. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

Gdzie się mieścimy?