Studenci/doktoranci z niepełnosprawnością

 • Rozpoczęła sie rekrutacja do projektu Twoja Nowa Praca-Absolwent, skierowanego do studentów i absolwentów. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2022 r. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.
  Kryteria naboru:
  - ważne orzeczenie o niepełnosprawności (wszystkie stopnie)
  - bycie studentem (tryb nie ma znaczenia) ostatniego roku studiów pierwszego stopnia lub studentem 1/2 roku studiów drugiego stopnia lub bycie absolwentem do 60 miesięcy od ukończenia studiów
  - bycie osobą niezatrudnioną (w momencie przystąpienia do projektu, później - w trakcie udziału w projekcie można pracować)
  Co zyskacie:
  - wsparcie w rozwijaniu Waszych kompetencji
  - 5 000 zł na wybrane przez Was szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, w tym również mogą być zawarte indywidualne lekcje języków obcych/kurs prawa jazdy/inne kursy i szkolenia
  - 3 miesięczne płatne staże w wybranych firmach i instytucjach, abyście mogli zdobywać doświadczenie zawodowe (również w trakcie studiów). Obecnie staże realizowane mogą być również w formule
  online!
  - warsztaty umiejętności miękkich takich jak: komunikacja, praca w zespole, radzenie sobie z emocjami, typy osobowości oraz warsztaty pomagające wejść na rynek pracy, między innymi związane z prawem pracy, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz rozmową kwalifikacyjną
  - warsztaty są wyjazdowe, w górach, w pięknie położonym hotelu. Dają możliwość poznania i integracji z pozostałymi uczestnikami projektu
  - dodatek motywacyjny w wysokości 400 zł miesięcznie przez maksymalnie 12 miesięcy udziału w projekcie
  - konsultacje z doświadczonymi doradcami zawodowymi oraz psychologami na każdym etapie udziału w projekcie w zależności od Waszych potrzeb.
  Konsultacje prowadzone są również online!
  Co należy zrobić aby przystąpić do projektu:
  Wejść na stronę www.tnm.org.pl , kliknąć zakładkę http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/ następnie wypełnić formularz rekrutacyjny i czekać na telefon.
  Nie czekajcie - ilość miejsc ograniczona!! REKRUTACJA TRWA DO 30 MAJA 2022!      

 

 • Trwają prace nad organizacją IV Akademickich Dni Integracji Wrocław 2022. Ostatnie dwa posiedzenia Rady Ekspertów, które miały miejsce w dniach 28.02.2022r. oraz 22.03.2022r. zdominował właśnie ten temat. Uzgodniono patronaty wydarzenia w osobach Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Prezydenta Miasta Wrocławia. Komitetowi Naukowemu przewodniczyć będzie prof. Anna Janicka z Politechniki Wrocławskiej. Ostatecznie zdecydowano o formie stacjonarnej konferencji, zaproszenia na wydarzenie zostaną rozesłane z adresu mailowego  Rady Ekspertów. Podczas obu posiedzeń poruszono także temat pomocy uchodźcom i studentom z Ukrainy i wymieniono działania i doświadczenia poszczególnych uczelni w tym zakresie.      

    

 • Bezpłatne konsultacje z psychologiem w ramach projektu unijnego pt. „UMW - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze”. W ramach realizowanego w Uczelni projektu unijnego pt. „UMW - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze” umożliwiamy studentom i doktorantom UMW z niepełnosprawnością oraz pozostałym studentom, dla których niezbędne jest wsparcie psychologiczne w procesie edukacji na UMW, bezpłatne, stacjonarne konsultacje z psychologiem.
  Konsultacje odbywać się będą w Dziale Spraw Studenckich, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, w DS. „Bliźniak”.

  dostępne terminy konsultacji:

  WRZESIEŃ

  02.09 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 (4h)
  05.09 11:00, 12:00, 13:00 (3h)
  09.09 10:00, 11:00, 12:00 (3h)

  Osoba prowadząca: mgr Karolina Fila-Witecka, pracownik Katedry Psychiatrii UMW,

  Aby umówić się na konsultację należy przesłać maila z poczty studenckiej UMW wraz z podaniem preferowanego terminu spotkania na adres: karolina.lenort@umw.edu.pl . Spotkanie zostanie mailowo potwierdzone lub w przypadku braku dostępności zgłoszonego terminu zostanie zaproponowany inny jego termin.  
   

 

 • IV Akademickie Dni Integracji Wrocław 2022-pierwszy komunikat. Politechnika Wrocławska oraz Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” organizują konferencję naukową IV Akademickie Dni Integracji Wrocław 2022. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-27 maja 2022 r.
  Akademickie Dni Integracji to wydarzenie, które koncentruje się na zagadnieniach dotyczących niepełnosprawności: jej aspektach społecznych, psychologicznych oraz związanych z aktywnością fizyczną. Tegorocznym tematem przewodnim konferencji będzie „Innowacyjność i standardy w dostępności”. 
  Pierwszego dnia wydarzenia odbędą się prelekcje oraz wystąpienia o charakterze naukowym, natomiast drugiego dnia płatne warsztaty dotyczące niepełnosprawności w różnych obszarach, dostępności i komunikacji w zespole. Plan ramowy konferencji - do pobrania.
  Spotkanie w formie stacjonarnej odbędzie się w budynku Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Liczba uczestników jest ograniczona.
  Propozycje prelekcji i warsztatów można zgłaszać do 8.04.2022 wypełniając formularz online: https://forms.office.com/r/bct5im7uYN
  W ramach Konferencji istnieje również możliwość opublikowania artykułów naukowych w czasopismach punktowanych z listy MEiN. Artykuły, po uzyskaniu wstępnej akceptacji Komitetu Naukowego, zostaną zakwalifikowane do jednego z czasopism:
  Kwartalnik „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” (20 pkt. wg. listy MEiN) – prace przygotowane wg. wytycznych zamieszczonych na stronie https://kn.pfron.org.pl/ po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane bezpłatnie.
  Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej serii Organizacja i Zarządzanie (40 pkt. wg. listy MEiN), https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/ -– prace przygotowane wg. wytycznych zamieszczonych na stronie https://kn.pfron.org.pl/, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane (koszt publikacji 500 PLN – płatne przed procesem recenzji).
  Combustion Engines (70 pkt. wg. listy MEiN) – prace o tematyce dotyczącej pojazdów i napędów, przygotowane wg. wytycznych zamieszczonych na stronie http://www.combustion-engines.eu/, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane bezpłatnie.
  Zgłoszenia artykułu naukowego należy dokonać poprzez przesyłanie na adres e-mail: anna.janicka@pwr.edu.pl w terminie do 8.04.2022 r. streszczenia przygotowanego w języku polskim wg. następującego schematu: tytuł, autorzy, afiliacja (pełny adres), e-mail autora prezentującego, słowa kluczowe: (3-5 słów), treść streszczenia (500-1000 znaków ze spacjami).
  Komitet Organizacyjny IV Akademickich Dni Integracji
  Komitet Naukowy IV Akademickich Dni Integracji                                                                                                                                                                                                                                               
 • W dniu 14.02.2022 r.,  odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Spotkanie poświęcone było organizacji IV Akademickich Dni Integracji-Wrocław 2022, które zaplanowano w formie stacjonarnej z możliwością przekształcenia w formę zdalną, jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała. Rada Ekspertów zdecydowała, że wydarzenie odbędzie się w dniach 26-27.05.2022 r., a jego głównym organizatorem i gospodarzem  będzie Politechnika  Wrocławska oraz Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości". Tematem konferencji będzie "Innowacyjność i standardy dostępności". Pozostałe Uczelnie zrzeszone w Radzie zostały zaproszone do udziału we współorganizacji  konferencji, w tym Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. IV Akademickie Dni Integracji-Wrocław 2022  będą miały miejsce w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, podobnie jak w poprzednich edycjach, pierwszy dzień wydarzenia wypełnią wykłady, prelekcje i wnioski, natomiast drugi dzień będzie dniem warsztatowym. Kolejne spotkanie Rady ustalono na dzień 28.02.2022r.      

 

 • W dniu 27.01.2022 r., w formule on-line, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością, w którym udział wzięli przedstawiciele 10 zrzeszonych w Radzie Ekspertów Uczelni. Na spotkaniu wyłoniono między innymi głównego organizatora tegorocznych Akademickich Dni Integracji, którym została Politechnika Wrocławska. Wstępnie ustalono także termin konferencji, który jeśli nie będzie kolidował z innymi wydarzenieniami o podobnej tematyce, przypadnie na 26-27 maja b.r. Dyskutowano także nad koncepcją i formułą wydarzenia, a także nad jego myślą przewodnią, która w tym roku skoncentrowana będzie w szczególności na studentach z niepełnosprawnością. Rozmawiano również o potrzebach szkoleń podnoszących kompetencje kadr BON-ów, a także o efektach jakie przyniosły przeprowadzone szkolenia podnoszace świadomość ogółu pracowników Uczelni. Z uwagi na udział większości uczestniczących w spotkaniu Uczelni  w projekcie "Uczelnia Dostępna" omówiono stan wdrożenia nowych procedur wynikających z tego projektu w poszczególnych Uczelniach. Kolejne posiedzenie Rady Ekspertów zostało zaplanowano wstępnie na dzień  14 lutego b.r. o godzinie 11:00.  

     

 •  UMW przełamuje bariery mentalne i architektoniczne. Blisko 4 mln złotych dofinansowania pozyskali specjaliści z UMW na wzrost dostępności infrastruktury i procedur na uczelni dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) w ramach projektu POWER z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  - Głównym celem projektu „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze”, którego liderem jest UMW a partnerem Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości",  jest wzrost dostępności Uniwersytetu Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dla osób z niepełnosprawnością (OzN) poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami w 6 obszarach działalności Uczelni (struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego i szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności). 
  - W ramach projektu podejmowany będzie szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnością zarówno w sferze szkoleń jak i inwestycji, począwszy od przygotowania pracowników z obszaru dydaktyki do bezpośredniego kontaktu z osobami z niepełniosprawnością po działania w obszarze dostosowawczym naszych budynków, likwidowania barier architektonicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 
  Na realizację celu głównego składają się następujące cele szczegółowe projektu:
  a) poprawa obowiązujących na Uczelni procedur/dokum. związanych z kształceniem OzN zrealizowany w ramach m.in.
  - zad.3 poprzez zaktualizowanie i rozszerzenie zestawów kluczowych procedur w zakresie dostępn. dla OzN; 
  b) zwiększenie poziomu usług administracyjnych i wsparcie edukacyjnych dostępnych dla OzN osiągnięty w ramach m.in. 
  - zad. 1 (stworzenie Biura Obsługi Osób Niepełnosprawnych wraz z zatrudnieniem stałej kadry Biura oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i edukacyjnego);  
  - zad. 2 (doposażenie wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami) 
  c) rozszerzenie stosowanych technologii wspierających OzN na Uczelni zrealizowany w ramach:
  - zad. 2 (technologie wspierające: zakup i instalację w kluczowych salach wykładowych pętli indukcyjnych, opracowanie i wdrożenie ujednoliconego systemu oznakowania budynków dydaktycznych obejmujących tablice informacyjne, szyldy drzwiowe, wykonanie systemu informatycznego wsparcia OzN rozwiązanie oparte o aplikację mobilne i znaczniki Bluetooth i/lub QR wspomagającej orientację OzN w budynkach uczelni
  d) podniesienie wiedzy 216 pracowników UMW (108K/108M) do pracy z OzN, poprzez :
  - zad. 4: - udział ww. pracowników UMW w różnych formach doskonalenia zawodowego 270 os.(135K/135M), szkolenia świadomościowe i warsztaty specjalistyczne z zakresu dostępności architektonicznej), przygotowanie 5 wideokursów 
  e) poprawę dostępności architektonicznej 2 budynków UMW osiągnięty poprzez:
  - zad. 5 : modernizacja i przebudowa budynku na potrzeby przemieszczania się przy ul.Chałubińskiego 5 i 7 – Wrocław
  Całkowita wartość projektu: 3 805 551,25 zł. Funkcję  Koordynatora ds. dostępności UMW pełni Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością - dr Krzysztof Aleksandrowicz.

        

 • Konwent Dostępnościowy Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.
  Konwent odbędzie się on-line 14 października br. w godz. 15:30-17:30 w trybie zdalnym. Będzie dotyczył prawa do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W czasie Konwentu poruszone zostaną 
  następujące zagadnienia:
  ·       Masz prawo do dostępności
  ·       Możesz wysłać informację o braku dostępności
  ·       Możesz wysłać wniosek / żądanie zapewnienia dostępności (elementy obowiązkowe, przykłady)
  ·       Terminy realizacji dla podmiotów publicznych
  ·       Możesz wysłać skargę na brak zapewnienia dostępności (elementy obowiązkowe, adresat)
  ·       Kary dla podmiotów publicznych
  Podane zostaną  także wzory oraz przykłady wniosków i dokumentów. Przedstawione zostaną również dotychczasowe doświadczenia z korzystania z tych instrumentów. 
  Organizatorami Konwentu Dostępnościowego są: Jacek Zadrożny oraz Fronia (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami).
  Rejestracja na Konwent Dostępnościowy Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami przez formularz pod następującym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1IXT7oobAY-IfNeEujxs4OSLQ7_N5vLr4GBb1K8Y....
  Wydarzenie on-line dostępne będzie pod następującym linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFmYTM5N2YtMWUxN...VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.

 

 • VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!" odbędzie się 23 października 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
  Wiodący temat VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami (https://pfon.org/), znajdzie swoje odbicie w deinstytucjonalizacji - obszarze, który poddawany jest dyskusjom nie tylko w środowisku osób z niepełnosprawnościami ale także wśród ich rodziców i sojuszników. Argumenty, że nie ma innej drogi do prawdziwie niezależnego życia konfrontowane są z tradycyjnym spojrzeniem na system wsparcia i jego możliwości. Zmiany świadomościowe i demograficzne sprawiają, iż deinstytucjonalizacja staje się tematem, którego nie da się pominąć, a dzisiejsze błędy i zaniechania odbiją się negatywnie na kolejnych pokoleniach. Tegoroczny Kongres, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania punktów widzenia osób reprezentujących różne środowiska. Istotne będzie zogniskowanie szczególnej uwagi na spostrzeżenia grupy osób z niepełnosprawnościami - której to temat dotyczy bezpośrednio, a jednocześnie, której głosy są wciąż mało słyszalne.
  Uczestnicy dwóch paneli dyskusyjnych postarają się odpowiedzieć na pytania:
  1. Strategia deinstytucjonalizacji - czy możemy czekać na rozwiązania systemowe do 2035 roku?
  2. Jak nowe rozwiązania planowane w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, będą wspierać proces deinstytucjonalizacji?
  Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia relacji z konwentów regionalnych/tematycznych, a w drugiej części Kongresu uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w dwóch sesjach tematycznych zaproponowanych przez młodych ludzi:
  1. Rynek pracy - otwarty czy chroniony? Jaki model powinno wspierać państwo na rzecz niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce?
  2. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach a niezależne życie.
  Organizatorami Kongresu są: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami  oraz Rada Programowa Kongresu. Kontakt: biuro@pfon.org.
  Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/4636984369755378/  

     

 • Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości" rozpoczyna realizację nowego projektu pod nazwą "Twoja Nowa Praca". Projekt ten, skierowany jest do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski, którzy poszukują pracy, chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe lub zyskać doświadczenie odbywając staż. W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać następujące wsparcie:
  - dodatek motywacyjny w wysokości 400 zł przez 12 miesięcy,
  - sfinansowanie szkoleń do kwoty 2500 zł na szkolenia zawodowe i 2500 zł na szkolenia językowe,
  - pomoc w znalezieniu stażu/pracy,
  - wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę itp.,
  - wyjazd integracyjno-szkoleniowy (3-dniowy) w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy).

            Rekrutacja do projektu rozpoczęła się z początkiem lipca. Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy
            do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie: 
            http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/
            Więcej informacji i najczęściej zadawane pytania:
            http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/o-projekcie/dla-absolwenta/
            Pełna informacja o projekcie dostępna jest także na stronie internetowej Uczelni pod następującym linkiem:
            https://www.studenci.umed.wroc.pl/content/twoja-nowa-praca-projekt-dla-studentow-z-niepelnosprawnoscia

 • Informacja o Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS.
  Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS to cykl zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. Projekt skierowany jest do studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni wyższych.
  Cykl zawodów zawiera 17 dyscyplin (boccia, strzelectwo sportowe, pływanie, szermierka, lekka atletyka, goalball, e-sport, badminton, żeglarstwo, szachy, siatkówka na siedząco, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, paranarciarstwo alpejskie, parasnowboard, bilard i bowling. W myśl idei upowszechniania sportu, każda chętna osoba z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 rok życia może wziąć udział w mistrzostwach.
  Najbliższe rozgrywki Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w pływaniu odbędą się 18-20.06 w Termach Maltańskich w Poznaniu.
  Komunikat Mistrzostw, ramowy program oraz dokumenty niezbędne do wypełnienia, aby wziąć udział w zawodach dostępne są na stronie: imp.azs.pl/zgloszenia/.
  Dla osób, które zakwalifikują się do udziału w zawodach, organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Po stronie uczestnika pozostaje tylko koszt dojazdu.
  Projekt Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym sponsorem jest Grupa LOTOS, zaś fundatorem nagród Dom Wydawniczy Rebis. Patronat honorowy nad projektem objął Polski Komitet Paraolimpijski.    
 
 • Podsumowanie konferencji naukowo-szkoleniowej III Akademickie Dni Integracji Wrocław 2021. Konferencja  odbyła się w dniach 20-21 maja 2021 r., wzięło w niej udział ok.150 osób. Sympatycy wydarzenia, prelegenci i goście, spotkali się w formule online, uczestnicząc wykładach, warsztatach i dyskusjach.  Poruszono między innymi takie zagadnienia jak projektowanie i technologie otwarte na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami. Rozmawiano także o funkcjonowaniu społeczności akademickiej, w czasie epidemii oraz o zmianach, jakie spowodowała epidemia w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością. Konferencję zakończył panel dyskusyjny Pełnomocników ds.Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością, podczas którego omówiono funkcjonowanie BON-ów w czasie epidemii, wymieniono się wzajemnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami stosowanymi na poszczególnych uczelniach.     

          

 • W dniach 20-21 maja 2021 r., w formule online odbędzie się, przekładana z powodu epidemii i długo wyczekiwana przez jej sympatyków, konferencja naukowo- szkoleniowa III Akademickie Dni Integracji Wrocław 2021. Organizatorzy, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości", serdecznie zapraszają wszystkich studentów do aktywnego udziału w wydarzeniu. Rejestracja na konferencję i realizowane w jej ramach warsztaty trwa do 18 maja b.r. Informacja o konferencji została umieszczona na stronie internetowej Uczelni i wraz z linkiem do rejestracji oraz materiałami konferencyjnymi dostępna jest tutaj          

        

 • Startuje kolejny projekt wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości" rozpoczyna realizację rocznego projektu mającego na celu dostarczenie usługi Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Pełna informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej Uczelni pod następującym linkiem: https://www.umed.wroc.pl/content/projekt-wsparcia-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia    

 

 •  W dniu 15.12.2020 r.,  w formule on-line, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Spotkanie zdominowała dyskusja o sytuacji na uczelniach, jak studenci i dydaktycy radzą sobie w rzeczywistości online oraz o pozytywnych i negatywnych stronach takiego trybu studiowania. Rozmawiano również o roli asystenta studenta z niepełnosprawnością, o tym, kto może i powinien nim być, a także o metodach weryfikacji jego pracy stanowiących podstawę ustalania wynagrodzenia asystenta. Powrócono także do tematu organizacji III Akademickich Dni Integracji, które ze względu na epidemię nie mogły się odbyć w zaplanowanym na kwiecień, a później listopad, terminie. Rada Ekspertów zdecydowała o przeprowadzeniu wydarzenia w formule online, a organizatorem pozostał Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości". Zaproponowano dwa majowe terminy wydarzenia, decyzja kiedy dokładnie odbędzie się konferencja, zostanie podjęta w styczniu.       

     

 •  W dniach 1-2 grudnia 2020r. odbyła się XIV edycja Konferencji "Pełno(s)prawny Student". Ze względu na sytuację epidemiczną konferencję przeprowadzono w formie online, co nie przeszkodziło w zgromadzeniu bardzo licznego grona uczestników wydarzenia. Podczas konferencji dyskutowano o dostępności kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami podczas pandemii, funkcjonowaniu Biur Osób z Niepełnosprawnościami w tym czasie, czy dobrych praktykach obowiązujących w Europie w zakresie dostępu do uniwersytetów osób z niepełnosprawnościami. Dużo czasu poświęcono kwestii usprawnień dostępnych na Uczelni w czasie pandemii, jak np. usprawnienia technologiczne, czy wsparcie asystenckie. Organizatorem XIV edycji Konferencji "Pełno(s)prawny Student" była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości.        
 
 • W dniu 17.11.2020 r., po dość długiej przerwie, odbyło się w formule on-line kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Dyskutowano o między innymi o wsparciu dla studentów i absolwentów w czasie epidemii, o działaniach, któe w tym względzie zostały podjęte oraz o perspektywach w czasie epidemii. Omówiono także przebieg wyborów do Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Po raz kolejny poruszono temat formuły organizacyjnej spotkań Rady Ekspertów, kwestie ustalenia procedury wyboru terminów spotkań oraz podziału posiedzeń na spotkania regulaminowe i robocze. Temat ten będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu Rady Ekspertów zaplanowanym on-line na dzień 15 grudnia b.r. on-line, termin ten zostanie jeszcze potwierdzony przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”.       

 

 • W dniu 18.08.2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością, podobnie jak poprzednie posiedzenia, w formule on-line. Dużo czasu poświęcono dyskusji nad nową formułą działania Rady Ekspertów oraz zmianom w regulaminie Rady. Omówiono także zasady wyborów i kandydatury z uczelni wrocławskiech do Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Termin tych wyborów ustalono na 14 września br. Podsumowano również działaność uczelni w dobie pandemii i rozmawiano o szansach powrotu na Uczelnie studentów w trybie stacjonarnym lub hybrydowym. Przyjęto wstępnie, że III Akademickie Dni Integracji planowane na 19-20 listopada 2020 r. odbędą się w formule on-line. Przewidziane podczas tego posiedzenia Rady Ekspertów wystąpienie on-line przedstawicieli Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, ubiegającej się o członkowstwo w Radzie, nie odbyło się, z powodu przyczyn zdrowotnych Pełnomocnika tej placówki. Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów planowany jest na dzień 22.09.2020 r., ponownie w formule on-line, termin ten zostanie jescze potwierdzony przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”.              

       

 • W dniu 30.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością, wzorem poprzednich posiedzeń również on-line. Podsumowano między innymi nabór wniosków do konkursu "Uczelnia dostępna II", rozmawiano o możliwości zorganizowania III Akademickich Dni Integracji przy udziale osobistym wszystkich uczestników wydarzenia oraz o alternatywnym zdalnym przeprowadzeniu konferencji, na wypadek dalszego trwania epidemii Covid-19. Omówiono także założenia mającego powstać nowego czasopisma - Biuletynu Rady Ekspertów. Zdecydowano o zaproszeniu na kolejne posiedzenie Rady Ekspertów on-line przedstawicieli Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, która ubiega się o przyjęcie w poczet członków Rady Ekspertów, celem przedstawienia działalności tej Uczelni, przede wszystkim z zakesu obejmującego sprawy i problemy studentów z niepełnosprawnościami. Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów został ustalony na 18.08.2020 r. dalej w formule on-line, ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju.              
 
 • W dniu 8 czerwca 2020 r. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu złożył wniosek w  konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II”, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest to druga edycja konkursu z cyklu "Uczelnia dostępna". Przypomnijmy, że obejmuje on wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, cyfrowej, procedur w kształceniu na poziomie wyższym oraz dostępności architektonicznej dla studentów z niepełnosprawnościami. Uczelnie wybrane w ramach konkursu do dofinansowania otrzymają środki na działania w wymienionych wyżej obszarach.  W pracach nad przygotowaniem wniosku konkursowego ze strony Uczelni aktywnie uczestniczyły Władze Uczelni, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych oraz Kierownicy i Pracownicy Działów: Projektów i Spraw Studenckich. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana społeczności akademickiej za pośrednictwem strony internetowej Uczelni.      

        

 • W dniu 12.05.2020 r., po raz kolejny on-line, odbyło się posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Rozmawiano przede wszystkim o tym, jak wygląda zdalne nauczanie na Uczelniach, jakie są jego zalety, ale także i wady, w kontekście studentów z niepełnosprawnością. Podsumowano efekty przeprowadzonych na niektórych uczelniach wrocławskich przez Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości" szkoleń on-line oraz zwrócono uwagę, na problemy jakie w trakcie ich realizacji wystąpiły. Dyskutowano również nad perspektywami powrotu na uczelnie i konieczności dostosowania stacjonarnego nauczania do tzw. "nowej normalności". Podkreślono kluczowe znaczenie możliwości dostępu do przestrzeni publicznej i kontaktów społecznych dla rozwoju, jak również samorealizacji osób z niepełnosprawnościami.  Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów zostanie ustalony drogą elektroniczną, natomiast formuła posiedzenia uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju.       
 
 • Epidemia Covid-19 jest szczególnie trudnym czasem dla studentów oraz absolwentów z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwosci" wychodzi naprzeciw ograniczeniom w dostępie do przestrzeni publicznej i kontaktach społecznych, niezwykle ważnych dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowując sposoby wsparcia w realizowanych przez siebie projektach do panującej obecnie sytuacji epidemiologicznej. Zmodyfikowane przez Stowarzyszenie opisy projektów wraz z propozycjami dostosowanych do nich form wsparcia oferowanych studentom oraz absolwentom z niepełnosprawnościami, a także dane kontaktowe do koordynatorów poszczególnych projektów znajdziecie tutaj .   

        

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, iż w dniu 23 kwietnia 2020 r. dokonano zmiany regulaminu konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II”. Wprowadzona zmiana dotyczy przesunięcia o 1 miesiąc terminu na składanie wniosków – do dnia 8 czerwca 2020 r. (godzina 14:00).        

 

 • Do dnia 8 maja 2020 roku trwa przyjmowanie wniosków do II edycji konkursu „Uczelnia dostępna II” obejmującego wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, cyfrowej, procedur w kształceniu na poziomie wyższym oraz dostępności architektonicznej dla studentów z niepełnosprawnościami. Uczelnie wybrane w ramach konkursu do dofinansowania otrzymają środki na działania w wymienionych wyżej obszarach. Od kilku tygodni, na naszej Uczelni, przy wsparciu Władz Uczelni, Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych oraz Kierowników Działów: Projektów i Spraw Studenckich, trwają prace nad przygotowaniem wniosku do konkursu „Uczelnia dostępna II” . Jeśli Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zakwalifikuje się do konkursu i otrzyma dofinansowanie, projekt potrwa 3 lata, od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2023 r., a jego zadaniem będzie podniesienie poziomu dostępności administracyjnej, cyfrowej i architektonicznej Uczelni dla osób z niepełnosprawnością. 

       

 • W dniu 15.04.2020 r., po raz pierwszy on-line, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie Stowarzyszenia "Twoje Nowe Możliwości" oraz bieżącą rzeczywistość panującą na Uczelniach w czasie pandemii obecnej w Polsce. Dyskutowano także o sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, a także o szansach i możliwościach zorganizowania i przeprowadzenia corocznego letniego obozu DŻAMP dla studentów z niepełnosprawnością, które ostatecznie oceniono jako niewielkie.Stowarzyszenie zaproponowało przeprowadzenie dla Uczelni dwudniowych warszatów w formule on-line, których termin wstępnie przymierzono po 15 maja b.r. Pomysł ten spotkał się z jednogłośną akceptacją wszystkich uczestników posiedzenia Rady. Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów został ustalony na dzień 12.05.2020 r. on-line lub w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, w zależności od panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

    

 • W dniu 09.03.2020 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Spotkanie, w całości poświęcone było tematyce III Akademickich Dni Integracji Wrocław 2020, zaplanowanych na 23-24.04.2020r. Podsumowano dotychczasowe działania i przedyskutowano zmianę terminu wydarzenia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2. Ustalono, że z uwagi na duże prawdopodobieństwo odwołania z tego powodu konferencji, III Akademickie Dni Integracji - Wrocław 2020 zostaną przeniesione na nowy termin w dniach 19-20 listopada 2020r. Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów ustalono na dzień 20.04.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163.

        

 • W dniu 24.02.2020 r., na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Spotkanie, podobnie jak poprzednie, dotyczyło przede wszystkim tematów związanych z organizacją III Akademickich Dni Integracji-Wrocław 2020, zaplanowanych na 23-24.04.2020r. Przyjęto plan działań związanych z promocją wydarzenia w social mediach, które koordynować będą przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zatwierdzono także prelegentów na poszczególnych wykładach eksperckich oraz w sesji studenckiej, a także potwierdzono tematykę i osoby prowadzące warsztaty oraz prowadzącego wykład inauguracyjny.  Zgłoszono propozycje do obsady programu artystycznego podczas wieczornej Gali organizowanej w pierwszym dniu konferencji w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Określono dalsze działania związane z wysyłaniem kolejnych zaproszeń do gości konferencji. W trakcie posiedzenia przyjęto do grona Rady Ekspertów Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Omówiono także kwestię wyborów do Komisji ds.Wyrównywania Szans Edukacyjnych działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów ustalono na dzień 09.03.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163.       

       

 • W dniu 03.02.2020 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Spotkanie, podobnie jak poprzednie, zdominowała tematyka III Akademickich Dni Integracji Wrocław 2020, zaplanowanych na 23-24.04.2020r. Podsumowano dotychczasowe działania i przystąpiono do prac nad konkretyzacją planu i programu wydarzenia. Ustalono także budżet  i opłaty konferencyjne oraz dyskutowano nad kształtem popołudniowej gali na Papieskim Wydziale Teologicznym. Po posiedzeniu odbyło się krótkie spotkanie grupy roboczej z udziałem pracowników UMW. Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów ustalono na dzień 24.02.2020 r. na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, będzie ono poświęcone promocji III Akademickich Dni Integracji-Wrocław 2020.       

 

 • W dniu 14.01.2020 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Spotkanie zdominowała tematyka III Akademickich Dni Integracji Wrocław 2020, zaplanowanych na 23-24.04.2020r. Ustalono temat wydarzenia "Niepełnosprawność w życiu publicznym. Od otwartości do dostępności", strukturę tematyczną i godzinową poszczególnych dni konferencji oraz utworzono tzw.grupę roboczą, która na bieżąco koordynuje prace związane z wydarzeniem.  W jej składzie znaleźli się także przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego im.Piastów we Wrocławiu w osobie Pełnomocnika Rektora ds.Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych oraz pracowników Biura Obsługi Studentów. Nadal trwają prace nad ustaleniem wykazu patronatów, listy zapraszanych gości oraz wypracowaniem budżetu i źródeł finansowania konferencji. Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów ustalono na dzień 03.02.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia.

             

 •  W dniu 18.12.2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się przedświąteczne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Na spotkaniu tradycyjnie podsumowano poprzednie posiedzenie Rady, a następnie omawiano sprawy związane z organizacją III Akademickich Dni Integracji, Wrocław 2020, które planowane są na 23-24.04.2020r. Ustalono współorganizatorów wydarzenia, tematykę oraz podzielono zadania pomiędzy poszczególne uczelnie. Nadal także trwają prace nad ustaleniem wykazu patronatów oraz listy zapraszanych gości. Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów ustalono na dzień 14.01.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia.
 
 •   W dniach 13-15.12.2019 r. studenci z niepełnosprawnością z naszej Uczelni wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu, którego tematem przewodnim było pozyskanie i wykorzystanie kompetencji interpersonalnych oraz kompetencji umożliwiających poruszanie się na rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Szkolenie odbyło się w hotelu Jelenia Struga Medical Spa**** w Kowarach k/Karpacza, a zostało zorganizowane z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds.Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych dr. Krzysztofa Aleksandrowicza przez Biuro Obsługi Studentów.  Warsztatowa forma szkolenia okazała się bardzo przydatną do póżniejszego zastosowania w życiu codziennym, ćwiczenia z asertywności oraz przybliżenie tematyki mobbingu w pracy pokazały jak sobie radzić i zastosować zdobytą wiedzę w konkretnych już sytuacjach. Dzięki atrakcjom, które posiada obiekt, a które są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, czas po warsztatach sprzyjał integracji np. na basenie lub na kręglach.Hotel ugościł uczestników szkolenia wyśmienitym jedzeniem, a aura, która otacza obiekt pozwoliła im na regenerację sił i sprawiła,że mogli poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

      

 • W dniu 27.11.2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Na spotkaniu podsumowano poprzednie posiedzenie Rady oraz jednogłośnie, na podstawie powziętej uchwały, przyjęto w poczet Rady Ekspertów nowych członków. Są to następujące Uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademia im.Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski. Przypomniane zostały także terminy szkoleń dla pracowników i władz uczelni w zakresie Ustawy o zapewnieniu Dostępności Dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami (11.12.2019 oraz 22.01.2020). Znaczna część posiedzenia poświęcona była organizacji Dni Integracji, które otrzymały nową nazwę - są to od tego roku III Akademickie Dni Integracji, Wrocław 2020 i nowy termin 23-24.04.2020r. W chwili obecnej trwają prace na ustaleniem patronatów oraz listy zapraszanych gości. Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów ustalono na dzień 18.12.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia. 

       

 • W dniu 30.10.2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się pierwsze w roku akademickim 2019/2020 posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania w ramach konkursu "Uczelnia Dostępna". Omówiono także obowiązki , jakie na Uczelnie nakłada ustawa o dostępności. Ponadto ustalono wstępnie termin III Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji na 14-15.05.2020r. oraz strategię działań związanych z organizacją konferencji. Rozpatrzono pozytywnie wnioski o przyjęcie nowych Członków do Rady Ekspertów (4 uczelnie wyższe z zachodnich województw). Termin następnego posiedzenia Rady Ekspertów ustalono na dzień 27.11.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia.       

 

 • W poniedziałek, tj. 28.10.2019r. studenci z niepełnosprawnością spotkali się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz z pracownikami Biura Obsługi     Studentów w sprawie szkolenia, które wzorem lat ubiegłych planowane jest dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na grudzień bieżącego roku. Ustalono, że szkolenie odbędzie się w dniach  13-15.12.2019r. w temacie poprawy komfortu     funkcjonowania  studentów z niepełnosprawnością w życiu zawodowym i społecznym poprzez usprawnienie funkcjonowania różnych kompetencji miękkich (np. jak prowadzić rozmowy na rynku pracy, w jaki sposób poprawnie przygotować curriculum vitae itp.). Warunkiem organizacji tego przedsięwzięcia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczestników. Zgłaszać można się już od dzisiaj na adres mailowy: iwona.sojka@umed.wroc.pl do dnia 08.11.2019r. . Prosimy o rozważne i odpowiedzialne kierowanie zgłoszeń, tzn. takie, które tuż przed wyjazdem nie będzie skutkowało rezygnacjami z wyjazdu.  Miejsce szkolenia i firma prowadząca szkolenie zostanie wybrana zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.  Poprzednie szkolenia były organizowane poza Wrocławiem i taką praktykę chcemy kontynuować także w tym roku. W sprawie wyjazdu można kontaktować się z Biurem Obsługi Studentów również telefonicznie pod numerem: 71 324 14 69.

              

 •  Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr n.med. Krzysztof Aleksandrowicz oraz Biuro Obsługi Studentów serdecznie zapraszają studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na kolejne już w tym roku akademickim spotkanie, które odbędzie się dnia 28.10.2019 (poniedziałek), o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Domu Studenckiego UMW Jubilatka, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10. Spotkanie poświęcone będzie głównie uzgodnieniu tematu i terminu szkolenia, w którym studenci i doktoranci chcieliby wziąć udział. Uczestnicy poprzedniego spotkania postulowali m.in. przeprowadzenie szkolenia z tzw.kompetencji miękkich (np. kreatywność, zarządzanie sobą w czasie, komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole itp.) przydatnych zarówno w życiu społecznym, jaki i zawodowym. Wcześniejsze szkolenia, zrealizowane w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 w Karpaczu i Polanicy Zdrój cieszyły się wśród studentów i doktorantów z niepełnosprawnością dużym zainteresowaniem, a ponieważ szkolenie takie, może być zorganizowane tylko w przypadku odpowiedniej liczby chętnych - zapraszamy i liczymy na wysoką frekwencję na poniedziałkowym spotkaniu. Przypominamy, że szkolenia te dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością są bezpłatne.

    

 • W piątek, tj. 11.10.2019r. studenci z niepełnosprawnością, po raz kolejny spotkali się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz z pracownikami Biura Obsługi Studentów.

  Dr Krzysztof Aleksandrowicz pytał o problemy studentów z niepełnosprawnością na Uczelni, wyjaśnił jak skutecznie interweniować w swoich sprawach u prowadzących zajęcia wykładowców oraz odpowiadał na pytania studentów. Opowiedział także o tym, co dzieje się na Uczelni w temacie  niepełnosprawności, a szczególnie o kolejnej edycji szkoleń dla administracji i nauczycieli akademicki „Otwarci na Niepełnosprawność”. Ustalono, że wzorem ubiegłych lat dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością zostanie zorganizowane szkolenie, które będzie dotyczyło poprawy komfortu ich funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez usprawnienie i funkcjonowania różnych kompetencji. Warunkiem organizacji jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczestników. Kolejne spotkanie w tej i innych kwestiach ustalono na 28.10.2019r, o godzinie 14-tej, w sali konferencyjnej Domu Studenckiego „Jubilatka”, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10.      

 

 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych - dr Krzysztof Aleksandrowicz oraz Biuro Obsługi Studentów zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, a także wszystkich, którym temat niepełnosprawności jest szczególnie bliski na spotkanie, które odbędzie się w czasie wydarzenia „Wrocław Medical Networks”, w dniu 11.10.2019r. o godz.12:30-13:30, w sali konferencyjnej Domu Studenckiego „Jubilatka”, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12. Przypominamy, że w dniu 11.10.2019r. w godz. 10.00:15.00 obowiązują godziny rektorskie.
  PODCZAS SPOTKANIA ZOSTANĄ OMÓWIONE PONIŻSZE ZAGADNIENIA:
  1. Warunki odbywania studiów przez studentów z niepełnosprawnością – na podstawie Regulaminu Studiów obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020.
  2. Problemy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na Uczelni.
  3. Sugestie studentów i doktorantów z niepełnosprawnością związane z działalnością Pełnomocnika Rektora – studenci i doktoranci mogą zaproponować działania, akcje, integracja itp., które Pełnomocnik może zrealizować na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością naszej Uczelni.
  4. Informacje o rodzajach wsparcia ze strony Pełnomocnika Rektora – sprzęt, dofinasowanie itp.
  5.Inne – zgłoszone przez uczestników spotkania.    

 

 • STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w roku akademickim 2019/2020 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, który składa wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych we właściwym Dziekanacie w terminie do 10 pażdziernika 2019 roku.
  Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organ
  Do wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, student zobowiązany jest dołączyć kserokopię następujących dokumentów (oryginał do wglądu):
  - orzeczenia o niepełnosprawności;
  - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  - orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).
  Jeżeli student uzyskał dokumenty, o których mowa w wyżej, w trakcie trwania roku akademickiego, to prawo do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala  się począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym student złożył wniosek w tej sprawie.
  Wypłata stypendium następuje po uprawomocnieniu się decyzji.
  Student zobowiązany jest do poinformowania organu wydającego decyzję, za pośrednictwem właściwego dziekanatu o udokumentowanej zmianie niepełnosprawności, mającej wpływ na przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych.
  Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w danym roku akademickim na okres ważności orzeczeń, nie dłużej niż przez 9 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr – przez okres 5 miesięcy. Stypendium wypłacane jest począwszy od miesiąca, w którym wpłynął do właściwego dziekanatu wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia orzeczenia w ww. okresie stypendium dla osób niepełnosprawnych przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
  Student z niepełnosprawnością może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych niezależnie od uzyskiwania innych świadczeń pomocy materialnej.
  W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.      

 

 • Biuro Obsługi Studentów informuje, że  w dniu 26 marca b.r. nastąpiła zmiana zasad uczestnictwa w programie "Absolwent". Istotne zmiany to:

           - w programie mogą wziąć udział osoby o orzeczonym lekkim stopniu niepełnosprawności, korzystając ze wszystkich   
          możliwych form wsparcia ( wcześniej mieli dostęp tylko do niektórych form wsparcia) oraz
           -  osoby, które ukończyły studia nie później niż 60 miesięcy temu (wcześniej 24 miesiące).
           Przypominamy, że korzyści płynące z uczestnictwa w programie "Absolwent" to:
           - możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
           - udział w szkoleniachz zakresu umiejętności miękkich,
           - finansowanie wybranego przez beneficjenta szkolenia w porozumieniu z doradcą o wartości do 5.000 zł,
           - możliwość odbycia płatnego stażu 2.000 zł miesięcznie,
           - otrzymanie stypendium motywacyjnego w wysokości 400-600 zł miesięcznie,
           - możliwość skorzystania z dofinansowania działalności gospodarczej do 5.000 zł.

           Przydatne linki i nformacje:           

           Wypełnij formularz rekrutacyjny na stronie www (link poniżej). Następnie czekaj na kontakt naszego doradcy   
           zawodowego.  

            https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5cea2a7d8a61423c8fa8a6df8a7462d2

            Jeżeli chcesz otrzymać więcej informacji skontaktuj się z nami:

            absolwent@tnm.org.pl

           Tel.:  71-734-57-73

           Szczegóły możesz też znaleźć na

            www.tnm.org.pl/absolwent.

            https://www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci/

            wydarzenie na Facebook'u:

            https://www.facebook.com/events/394319434657738/

            Film promocyjny dostępny na Facebook'u:

            https://www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci/videos/282645825760057/

            Film promocyjny na Youtube:

            https://www.youtube.com/watch?v=mtJdfEKeLmA      

              

 • W dniu 25.02.2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Na spotkaniu podsumowano II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji, które odbyły się 8-9.11.2018r. na Politechnice Wrocławskiej. Rozmawiano także o przyjęciu do grona Rady Ekspertów nowych Uczelni, m.in. AWF we Wrocławiu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, czy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz omówiono założenia i warunki konkursu "Uczelnia dostępna" we współpracy ze Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości. III Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji zaplanowano w dniach 7-8.11.2019r., tym razem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Tematem przewodnim będzie rynek pracy, kariera i sukces zawodowy osób z niepełnosprawnością. Następne posiedzenie Rady Ekspertów już wkrótce.

        

 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, Biuro Obsługi Studentów oraz Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości" serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone projektowi "Absolwent", przeznaczonemu dla studentów  ostatniego roku studiów I-go lub II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, bądź dla studentów, którzy ukończyli studia nie później niż 24 miesiące temu, z niepełnosprawnością w stopniu znacznym bądź umiarkowanym. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 roku, o godz. 16-tej, w sali konferencyjnej Domu Studenckiego UMW "Jubilatka", przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10 i poprowadzi je Pani Ewa Pajdo-Majewska, na co dzień pracująca jako Doradca Zawodowy w Stowarzyszeniu "Twoje Nowe Możliwości". W poprzedniej edycji projektu brało udział 5-ciu studentów z niepełnosprawnością studiujących na naszej Uczelni. Na spotkaniu będzie obecny również Pan dr Krzysztof Aleksandrowicz-Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, będzie zatem również okazja, aby porozmawiać na wszelkie inne nurtujące Państwa tematy. Dlatego też na spotkaniu mile widziani są wszyscy studenci, którym sprawy dotyczące niepełnosprawności są bliskie, niezależnie od roku studiów i orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
    
 • Trwają II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji, które w dniach 8-9.11.2018r. odbywają się na Politechnice Wrocławskiej. Jak zmieniało się podejście do rehabilitacji zawodowej i zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami w Polsce? Jak wyglądały regulacje prawne w tym przedmiocie? Jak projektować uniwersalnie przestrzenie, platformy informacyjne, czy przetwarzać informacje, aby były dostępne dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami? Między innymi o tych sprawach, w kontekście minionego 100-lecia, rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej tym razem na Politechnice Wrocławskiej (organizatorem zeszłorocznej był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Jest to już drugie regionalne spotkanie poświęcone tematyce niepełnosprawności dotykającej studentów i doktorantów, ale także wszystkich z nas, czy to w rodzinach, czy osobiście, w jakimś momencie życia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, którego na konferencji reprezentował Prorektor ds. Studenckich  dr inż. Jacek Lamperski. W dniu wczorajszym, tj.8.11.2018r., uczestnicy wzięli udział w sesjach naukowych, wysłuchali wykładów oraz obejrzeli pokaz musztry paradnej w wykonaniu adeptów Akademii Wojsk Lądowych. Dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski, przed rozpoczęciem pokazu musztry uczestnicy wydarzenia oraz zgromadzeni studenci odśpiewali hymn państwowy, a następnie zostały oddane 2 huczne wystrzały armatnie. Drugi dzień konferencji, tj.9.11.2018r. wypełnią warsztaty o tworzeniu dostępnych dokumentów ms office, podstawach nauki języka migowego oraz orientacji przestrzennej, w których wezmą udział pracownicy również naszej Uczelni. Będzie to znakomita okazja, aby podzielić się wnioskami z konferencji i nawiązać w środowisku akademickim nowe znajomości.    
 
 • W dniu 15.10.2018 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Spotkanie poświęcone było głównie II Dolnośląsko-Opolskim Dniom Integracji, które już wkrótce, bo 8-9 listopada b.r. na Politechnice Wrocławskiej. Dopracowane zostały szczegóły odnośnie cateringu, materiałów konferencyjnych oraz trybu zgłaszania pracowników poszczególnych Uczelni na warsztaty. Na spotkaniu rozmawiano również o wystąpieniu przedstawicieli Rady Ekspertów na Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia i Opola - taka możliwość pojawi się w najbliższą środę, tj. 17 października oraz o planowanym spotkaniu Kwestorów  lub osób odpowiedzialnych za finanse Uczelni z przedstawicielem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kontekście możliwości finansowania wydatków opłacanych z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Termin następnego  posiedzenia Rady Ekspertów zostanie ustalony drogą elektroniczną, w trakcie komunikacji, przesyłanej w związku z organizacją Dni Integracji.

     

 •  Ogólnopolski Konkurs „Otwarte Drzwi"
  Trwa XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi’ na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.
  Termin składania: 15 października 2018 r.
  Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”. Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.
  Uczestnicy i warunki konkursu:
  do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
  prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
  Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.
  Kategorie prac magisterskich:
  rehabilitacja społeczna,
  rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).
  Sposób składania prac:
  Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.
  Szczegółowe zasady Konkursu „Otwarte Drzwi” , Regulamin oraz kontakt w sprawach dotyczących konkursu zamieszczone są na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/konkursy/ Magisterski.
  Laureatom przyznawane są nagrody finansowe.    
 
 •  Przypominamy, że wnioski o udzielenie wsparcia na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Studentów, w terminie do 31 października 2018r., od poniedziałku do piątku w godz.8.00 - 15.00.

 

 • W dniu 17.09.2018 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, po przerwie wakacyjnej, zostały wznowione posiedzenia Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością.   Na spotkaniu rozmawiano między innymi o planowanym na 15.10.2018r. uroczystym otwarciu pracowni muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, rozszerzeniu Rady Ekspertów o Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz o kolejnym etapie przygotowań II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji planowanych na 8-9.11.2018r. na Politechnice Wrocławskiej. Termin następnego  posiedzenia Rady Ekspertów zostanie ustalony drogą elektroniczną, w trakcie komunikacji, przesyłanej w związku z organizacją Dni Integracji.

      

 • W dniu 18.06.2018 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu reprezentowali  pracownicy Biura Obsługi Studentów. Spotkanie zdominował temat II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji 8-9.11.2018r., organizowanych na Politechnice Wrocławskiej. Dopracowano między innymi program wydarzenia, wytypowano także wstępnie kandydatury prelegentów oraz prowadzących warsztaty, określono ramy czasowe wystąpień, przerw i atrakcji  towarzyszących wydarzeniu. Na koniec ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Ekspertów odbędzie się w dniu 17.09.2018 r., o godzinie 10-tej, tradycyjnie w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”, ul. Grabiszyńska 163.       

 

 • W dniu 28.05.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu reprezentował Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych - dr Krzysztof Aleksandrowicz oraz pracownicy Biura Obsługi Studentów.

  Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  - projekt zmian w treści Porozumienia w sprawie powołania Rady Ekspertów do spraw Kształcenia Studentów
    z Niepełnosprawnością w sprawie międzyuczelnianej realizacji W-F dla studentów z niepełnosprawnością,

  - wstępny zarys programu II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji 8-9.11.2018r. na Politechnice Wrocławskiej,

  - data i miejsce kolejnego posiedzenia Rady Ekspertów – 18.06.2018 r., godz.10-ta, siedziba Stowarzyszenia
   „Twoje Nowe Możliwości”, ul. Grabiszyńska 163.

       

 • II WYJAZD SZKOLENIOWO - INTEGRACYJNY POLANICA-ZDRÓJ 18-20.05.2018 r.

W dniach 18-20 maja studenci i doktoranci z niepełnosprawnością uczestniczyli w drugim szkoleniowo-integracyjnym wyjeździe w Polanicy-Zdrój, zorganizowanym przez Pełnomocnika ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
dr. Krzysztofa Aleksandrowicza oraz Biuro Obsługi Studentów. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w szkoleniu dotyczącym praw osób z niepełnosprawnościami, wykonujących zawody medyczne. Prowadzący szkolenie, Wiceprezes Stowarzyszenia "Twoje Nowe Możliwości" Pan Ariel Fecyk, przedstawił korzyści płynące z prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz opowiedział o swoich doświadczeniach, jako osoby z niepełnosprawnością, na rynku pracy.  Odpowiedział także na wiele pytań nurtujących uczestników szkolenia i podpowiedział, gdzie i w jakich projektach szukać wsparcia w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej. Po szkoleniu, słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i relaksowi w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas wieczornej integracji wszyscy przekonali się, że niepełnosprawność nie przeszkadza w dobrej zabawie i nawiązywaniu nowych znajomości. Kolejny wyjazd szkoleniowo-integracyjny już w listopadzie 2018r.
 

 • Serdecznie polecamy studentom z niepełnosprawnościami skorzystanie z oferty szkoleniowej Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje wiedzę z tzw. obszaru kompetencji miękkich. Niezwykle ważnych w momencie stawania na rynku pracy.

  Tematyka szkoleń:

  Blok I
  -Komunikacja;
  -Po co Ci praca?;
  -Praca w zespole.
  Blok II
  -Asertywność;
  -Assesment Center – jak się w nim odnaleźć (symulacja);
  -Skuteczne zarządzanie sobą w czasie – efektywność w działaniu.

          Terminy szkoleń:
          -25-27 maja - II Blok
          -13-15 lipca -  I Blok
          -10-12 sierpnia – II Blok
          -14-16 września – I Blok

           Szkolenia odbędą się w  Kowarach w hotelu Jelenia Struga Medical SPA. Położony urokliwie, malowniczo
           nieopodal górskiej przełęczy Okraj. Sam hotel oferuję mnogość atrakcji:  poranne brodzenie w strumieniu,
           inhalacje w podziemnym inhalatorium w Kopalni (jedyne w Polsce), basen, sauny.

           Tutaj można zobaczyć jak wyglądały ostatnie szkolenia :
           http://www.tnm.org.pl/wsparcie/2018/04/24/relacja-ze-szkolenia-w-kwietniu/

           Zapisy:
           Destina Kuliś
           tel.: +48 518 294 415
           e-mail: d.kulis@tnm.org.pl

           Udział w  szkoleniach jest całkowicie bezpłatny! Zapewniamy dojazd do/z Wrocławia dostosowanym busem.
           Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

           Informacje o kolejnych szkoleniach na:
           http://www.tnm.org.pl/wsparcie/

 

 • Laboratorium Tyfloinformatyczne, Samorząd Studencki oraz Studencki Klub SKOK Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszają studentów i doktorantów Uczelni na I OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  "Sprawni dzięki technice" .

  Tematyka, to odniesienie się do wszelkich badań i projektów dotyczących osób z niepełnosprawnością. Ze względu na zakres tematyczny i ogólnopolski zasięg wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

  Termin: 25-27 maja 2018

  Miejsce: Politechnika Wrocławska, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo - Technicznej

  Cena:

  - uczestnik czynny/bierny: 356 zł (cena zawiera opłatę za nocleg oraz wyżywienie)

  - uczestnik z Wrocławia: 100 zł (cena zawiera opłatę za wyżywienie)

  Zgłoszenia na forum (zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2018 włącznie) tylko poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod linkiem:  
  https://docs.google.com/forms/d/1jD-3gFBvjk5MR4wrXN_LH3nlB5NIKCw6KnMWrJ0QXrQ/edit

           Opłata za udział:   
            - po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy dokonać płatności na konto podane po 7 maja,
            - wpłata będzie stanowić potwierdzenie udziału w konferencji, brak wpłaty oznacza rezygnację z udziału,     
            - faktura VAT za opłacenie udziału w konferencji będzie gotowa do odbioru w trakcie konferencji,
               pod warunkiem prawidłowego podania danych do faktury przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym,
            - istnieje możliwość wystawienia fraktury pro-forma tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

           Więcej informacji na stronie: http://skok.pwr.edu.pl/konferencja/   oraz u koordynatorów konferencji:

           Anna Zgrzebnicka
           anna.zgrzebnicka@pwr.edu.pl
           tel. 698224747

           Szymon Połczyński
           szymon.polczynski@pwr.edu.pl
           tel. 691812525

       

 • Informujemy, że w wyniku niskiej frekwencji studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na dodatkowych zajęciach na basenie Klubu Sportowego „AZS Wrocław”, przy ul. Mianowskiego 2b we Wrocławiu, podjęta została decyzja o niekontynuowaniu tych zajęć w przyszłym roku akademickim 2018/2019.  

   

 • W dniu 23.04.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej  163 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu reprezentował Pełnomocnik Rektora ds.Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych - dr Krzysztof Aleksandrowicz oraz pracownicy Biura Obsługi Studentów.  

  Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  - treść porozumienia o współpracy dydaktycznej uczelni w zakresie wspólnej organizacji zajęć W-F dla studentów z niepełnosprawnością,

  - stan prac nad nową Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym w kontekście niepełnosprawności studentów oraz  kształtem i podziałem dotacji przeznaczonej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,

  - działania Uczelni podejmowane w celu organizacji warsztatów dla kadry administracyjnej i akademickiej, podnoszących świadomość pracowników w temacie niepełnosprawności (UMED oraz PWR),

  - organizacja i formuła II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji 8-9.11.2018r. według przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej, która została wybrana na organizatora wydarzenia w tym roku. Pan mgr inż. Jerzy Borowiec, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na PWR, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji,

  - data i miejsce kolejnego posiedzenia Rady Ekspertów – 28.05.2018 r., godz.10-ta, siedziba Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”, ul. Grabiszyńska 163.       

 

 • We wtorek, tj. 10.04.2018r. studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, po raz kolejny spotkali się  z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz z pracownikami Biura Obsługi Studentów.                

  Dr Krzysztof Aleksandrowicz odpowiadał na pytania studentów i doktorantów oraz przedstawił działania, które w latach 2018/2019 podjęte zostaną na Uczelni celem zwiększenia świadomości kadry nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej w temacie niepełnosprawności. Omówiono także zasady kontaktowania się Pełnomocnika i pracowników Biura Obsługi Studentów ze studentami i doktorantami, zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych.

   Wspólnie zaplanowano dwa wydarzenia:

  - II wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Polanicy Zdrój w dniach 18-20 maja 2018 r., na którym studenci i doktoranci będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z tematyki niepełnosprawności, a także zacieśnienia już istniejących i nawiązania nowych znajomości ze studentami wszystkich wydziałów naszej Uczelni. Zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Studentów, na adres mailowy: iwona.sojka@umed.wroc.pl , do dnia 17.04.2018 r.(wtorek), do godz.12-tej.

  - utworzenie i start sztafety pod nazwą „Armia Aleksandrowicza” 40 X 1055m, w „Biegu o Puchar Pani Dziekan WNoZ", organizowanym przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych dr. Krzysztofa Aleksandrowicza w dniu 06.06.2018 r., w związku z obchodami 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu.
   

 • W dniach 18-20.05.2018 r. odbędzie się II wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością naszej Uczelni. Planowane miejsce pobytu, to Polanica Zdrój.

  Zapewniamy bezpłatny transport, szkolenie, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Osoby chętne prosimy o mailowe przesyłanie zgłoszeń na adres: iwona.sojka@umed.wroc.pl, w terminie do dnia 17.04.2018 (wtorek), do godz.12-tej.

  Prosimy o przemyślane decyzje i wybory, żeby uniknąć sytuacji rezygnacji z wyjazdu po jego rezerwacji i dokonaniu opłaty.
   

 • II spotkanie studentów i doktorantów z niepełnosprawnością z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych – dr. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz pracownikami Biura Obsługi Studentów 

  Termin: 10 kwietnia 2018 r., godz. 15:30

  Miejsce: Sala konferencyjna w Domu Studenckim Jubilatka, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10

  Podczas spotkania omówione zostaną poniższe zagadnienia:

  1. Problemy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością – studenci i doktoranci przedstawią swoje problemy, z którymi zmagali się lub zmagają się na naszej Uczelni.

  2. Sugestie studentów i doktorantów z niepełnosprawnością związane z działalnością Pełnomocnika Rektora oraz pracownikami Biura Obsługi Studentów – studenci i doktoranci mogą zaproponować działania, akcje itp., które Pełnomocnik może zrealizować na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością naszej Uczelni.

  3. II wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością – prosimy studentów i doktorantów, aby przygotowali propozycje dotyczące:

  - miejsca, w którym szkolenie się odbędzie,

  - tematyki i zakresu szkolenia,

  - oczekiwań co do programu wyjazdu.

  4. Informacje o rodzajach wsparcie ze strony Pełnomocnika Rektora – sprzęt, dofinansowanie, basen itp.

  5. Propozycja utworzenia sztafety 40 X 1055m na „Bieg o Puchar Pani Dziekan WNoZ" organizowanego przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych –dr. Krzysztofa Aleksandrowicza – bieg odbędzie się 06.06.2018 r.

   

 • REMONT BASENU KLUBU SPORTOWEGO „AZS WROCŁAW” PRZY UL.MIANOWSKIEGO 2B.

Biuro Obsługi Studentów informuje, że w dniach 16-26.06.2018 r. planowany jest remont basenu Klubu Sportowego „AZS Wrocław” przy ul. Mianowskiego 2b. W związku z tą sytuacją, 4 zajęcia przewidziane w terminie 16-26.06.2018 r. zostały przełożone na następujące dni: 01 marca, 05 kwietnia, 10 maja oraz 07 czerwca. Tym samym zajęcia na basenie w roku akademickim 2017/2018 dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością kończą się z dniem 15.06.2018 r.

 • WYJAZD SZKOLENIOWO - INTEGRACYJNY KARPACZ 15-17.12.2017 r.

W dniach 15-17 grudnia odbył się wyjazd integracyjny studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami z naszego Uniwersytetu do Karpacza. Organizatorami tego wyjazdu byli Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami dr Krzysztof Aleksandrowicz oraz Biuro Obsługi Studentw. Studenci oraz doktoranci mieli okazję wziąć udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Stowarzysznie Twoje Nowe Możliwości dotyczącej tematyki praw i obowiązków studentów oraz doktorantów z niepełnosprawnościami. Wśród poruszanych tematów znalazło się m.in. funkcjonowanie w miejscu pracy oraz na uczelni i możliwe do napotkania problemy z równym traktowaniem osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy uczestnicy tego wyjazdu mieli sposobność do poznania się, wymiany doświadczeń oraz większej integracji we własnym gronie.
Mamy nadzieję, że te nawiązane kontakty między osobami z różnych wydziałów i kierunków będą owocowały dalszymi przyjaźniami i współpracą już na polu zawodowym.

 

 

 • Projekt „Absolwent” 

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Absolwent w Pracy”. Szczegółowy opis znajdziesz na: www.tnm.org.pl/absolwent/ , a kilka ważnych informacji poniżej.

Co możesz zyskać, aplikując do projektu?
-Wsparcie w znalezieniu odpowiedniej pracy;
-Finansowanie wybranego przez ciebie szkolenie o wartości 5 000 zł;
-Płatny staż 2 000 zł miesięcznie;
-Stypendium motywacyjne 400 zł miesięcznie.

           Link do rekrutacji: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5c...

          Program  adresowany do studentów ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich i absolwentów (ukończenie studiów nie później niż 24 miesiące temu).  Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia osób
          absolwentów szkół wyższych będących osobami z niepełnosprawnością poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu karier, podniesienie ich kwalifikacji oraz wprowadzenie na rynek pracy. Nad całością procesu będzie czuwał zespół profesjonalistów            w tym: doradca zawodowy, pośrednik pracy, coach kariery. Ważne jest to, że Twój udział będzie dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

          Wsparcie obejmuje:
          -
Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Pracy trzeba szukać świadomie, dlatego w pierwszej kolejności otrzymasz wsparcie: doradcy zawodowego, coacha kariery a następnie pośrednika pracy. Razem stworzycie lub usystematyzujecie Twoją                  ścieżkę kariery i wdrożycie ja w życie. 
          -Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery. Każdy uczestnik otrzyma możliwość uczestnictwa w szkoleniach podczas, których poruszana będzie taka tematyka jak: praca w zespole, radzenie sobie ze stresem, asertywność, komunikacja interpersonalna,            wystąpienia publiczne, assesment center, budowanie dobrej atmosferę w pracy, savoir-vivru w pracy (jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, jaki stosować ubiór, jak rozmawiać), prawo pracy. Szkolenia realizowane będą w formie warsztów wyjazdowych            i stacjonarnych. 
          -Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych.Oprócz wiedzy zdobytej w trakcie studiów, ważne jest  posiadanie dodatkowych umiejętności i uprawnień.  W projekcie możesz otrzymać do 5000zł na wybrany przez siebie                kurs. Nie narzucamy tematyki kursów/szkoleń.
          -Staż. Pracodawcy nie rzadko oczekują doświadczenia od przyszłych pracowników. Stworzymy Ci możliwość jego zdobycia. Zorganizujemy dobrany pod Ciebie Staż. Będzie on trwać 3 miesiące po 4-8 godzin. Na ten czas zostanie przydzielony opiekun, który                   będzie wspierał w trakcie przebiegu stażu. Każdy uczestnik stażu otrzyma stypendium stażowe  w wysokości 2 000 zł.

          W razie pytań, prosimy o kontakt:   

          Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”

          ul. Grabiszyńska 163 pomieszczenie: 210-215

          53-439 Wrocław

          Telefon: (71) 734-57-73; e-mail: absolwent@tnm.org.pl

 

 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr Krzysztof Aleksandrowicz, informuje, że studenci i doktoranci z niepełnosprawnością ponownie mogą korzystać z dodatkowych zajęć na basenie należącym do Klubu Sportowego „AZS Wrocław”, przy ul. Mianowskiego 2b we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. od 16:00 do 17:00 oraz w niedziele w godz. od 15:00 do 16:00, z wyłączeniem terminu 01.04.2018r. Na basenie konieczne jest okazanie legitymacji studenckiej .

 

 •  W dniu wczorajszym, tj.20.11.2017r. studenci i doktoranci z niepełnosprawnością  spotkali  się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr. n med. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz z pracownikami Biura Obsługi Studentów. Dr Krzysztof Aleksandrowicz podsumował dotychczasową działalność, osiągnięcia, a także obszary do poprawy w zakresie tematyki niepełnosprawności na naszej Uczelni. Przedstawił także studentom i doktorantom z niepełnosprawnością prawa, które wynikają z ich statusu oraz przybliżył ścieżkę składania i realizacji wniosków przy udziale i wsparciu  Pełnomocnika Rektora. Kierownik Biura Obsługi Studentów, Pani Joanna Kluza opowiedziała o ofercie i zasadach wypożyczania specjalistycznego sprzętu przygotowanego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz o zadaniach Biura Obsługi Studentów związanych z obsługą Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, zachęcając jednocześnie do odwiedzania Biura i korzystania z przygotowanego do wypożyczania sprzętu. Atmosfera spotkania sprzyjała wzajemnej  wymianie informacji i doświadczeń z życia codziennego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Omawiane były między innymi tematy dotyczące zniżek i ulg komunikacyjnych, a także funkcjonowania na rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Wspólnie zaplanowano wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Karpacza w dniach 15-17 grudnia 2017 r., na którym studenci i doktoranci będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z tematyki niepełnosprawności, a także nawiązania nowych znajomości ze studentami wszystkich wydziałów naszej Uczelni. Wyjazd w piątek 15.12.2017r. około godz.17-tej, powrót w niedzielę 17.12.2017 r. około godz.13-tej. Zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Studentów, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, tel.71-324-14-69, email: iwona.sojka@umed.wroc.pl  ,  do dnia 27.11.2017 r.(poniedziałek).

 

 • Uwaga: wyjazd integracyjno-szkoleniowy bezpłatny dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością (zapewniony transport w obie strony, wyżywienie, nocleg, szkolenie)  

 

 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr n.med. Krzysztof Aleksandrowicz, serdecznie zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 20.11.2017 (poniedziałek), o godz. 15:30, w sali konferencyjnej Domu Studenckiego UMW Jubilatka, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10. Na spotkaniu będą również obecni pracownicy Biura Obsługi Studentów. Porozmawiamy o potrzebach, oczekiwaniach, problemach i ofercie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz omówimy sprawy organizacyjne związane z wyjazdem szkoleniowo-integracyjnym.

          Przyjdź, przekonaj się, skorzystaj!    

 

 • W dniach 26-27 października br., na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej, pod honorowym patronatem JM Rektora prof. dr. hab. Marka Ziętka, odbyły się I Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji, których gospodarzem była nasza Uczelnia. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele władz uczelni wyższych z Dolnego Śląska i Opola, z prof. dr. hab. Markiem Ziętkiem na czele, pracownicy oraz studenci. Tematem przewodnim wydarzenia była niepełnosprawność w różnych jej wymiarach oraz integracja środowiska akademickiego w działaniach wspierających kształcenie na uczelniach osób z niepełnosprawnością. W pierwszym dniu Konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach naukowych i wysłuchali wykładów o dobrych praktykach oraz współpracy środowiska akademickiego Dolnego Śląska i Opola na rzecz studentów  i doktorantów z niepełnosprawnością, a także  wykładów dotyczących psychologicznego i społecznego kontekstu niepełnosprawności we współczesnym świecie. Drugi dzień Konferencji wypełniły warsztaty o obsłudze w dziekanacie studentów z niepełnosprawnością, wyzwaniach w kontaktach z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych, a także o aktywności sportowej i rekreacyjnej studentów z niepełnosprawnościami. Po warsztatach wszyscy uczestnicy wspólnie częstowali się pyszną wojskową grochówką, przygotowaną i dostarczoną przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Była to znakomita okazja, aby podzielić się wnioskami z konferencji i zacieśnić nawiązane w czasie jej trwania znajomości.    

Przydatne linki

słowa klucze:
niepełnosprawność 
niepełnosprawni
student niepełnosprawny
doktorant niepełnosprawny