Uprzejmie informujemy, że informacje o przydzielonych miejscach będziemy wysyłać na adres mailowy w dniu 01.09.2022r.
 

 

Szanowni Studenci 
informujemy, że od 01.10.2022 roku będą obowiązywać nowe stawki opłat za zamieszkanie w domach studenckich

Dear students We would like to inform you that from 01/10/2022 there will be new prices for living in student dormitories

OPŁATY OD 01.10.2022

Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich.

Wnioski o przyznanie miejsca na rok akademicki studenci/doktoranci składają osobiście lub przesyłają listem poleconym na adres :
Biuro Obsługi Studentów
ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław

w następujących terminach:

kandydaci przyjęci na studia – do 30 sierpnia 2022 r.

studenci i doktoranci –  do 15 czerwca 2022 r.

studenci którzy chcą zostać w domu studenckim Bliźniak przez okres wakacji – od 15 maja do 15 czerwca 2022 r.

WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE, PROSIMY O DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE WSZYSTKICH PÓL
 

O przyznaniu miejsca Komisja informuje mailowo
Komisja nie wysyła zawiadomień o przyznaniu miejsca pocztą.

 
Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 3 osobowym - pobierz
Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 2 osobowym- pobierz
do wniosku nalezy dołaczyć; zaświadczenie lekarskie, akt ślubu, zaświadczenie o dzialalności w organizacji studenckiej lub zaświadczenie o niepełnosprawności. 
Wniosek o przyznanie miejsca w okresie wakacji - pobierz
 
 W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu tel 71 348 42 32

The applications for accommodation for an academic year is to be submitted by the student/PhD candidate in person or by post:
Biuro Obsługi Studentów ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław, within the following time limits:
1. candidates admitted to studies -until August 30, 2022
2. students and PhD candidates - until June 15, 2022
3. students who want to stay at the dormitory Bliźniak during the summer holidays - from May 15 ,2022 to June 15, 2022
Incomplete applications will be dismissed.
Application to the triple room - download
Application to the double room -  download
Application for accommodation in a dormitory during summer holidays  -  download
 

OPŁATY ZA AKADEMIK W OKRESIE WAKACJI OD LIPCA DO WRZEŚNIA

DS.Bliźniak 
Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
pokój trzyosobowy 450zł./miejsce/miesiąc
pokój dwuosobowy 500zł./miejsce/miesiąc
Pozostali
(do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 8% z wyjątkiem Uczelni, z którymi Umed zawarł porozumienie w sprawie wzajemnego kwaterowania)
pokój trzyosobowy 490zł/miejsce/miesiąc
pokój dwuosobowy 550zł/miejsce/miesiąc

PRICES FOR THE DORMITORY DURING THE HOLIDAY PERIOD FROM JULY TO SEPTEMBER

DS.Bliźniak
Students of the Medical University in Wrocław
triple room PLN 450 / place / month
double room PLN 500 / place / month
The rest
(8% VAT should be added to the given prices, except for universities with which Umed has concluded an agreement on mutual accommodation)
triple room 490 PLN / place / month
double room PLN 550 / place / month

 

DOM STUDENCKI JUBILATKA JES ZAMKNIĘTY W OKRESIE OD LIPCA DO WRZEŚNIA 2022

Szanowni Mieszkańcy,
w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu, ogrzewania oraz praktycznie wszystkich usług obcych zmuszeni jesteśmy podnieść opłaty za akademik.
Poniżej przedstawiamy nowe ceny za zamieszkanie w domach studenckich naszej Uczelni.
Zarządzenie nr 13/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2022 r.
Ceny obowiązują od 01.02.2022r.

DS.Bliźniak 
Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
pokój trzyosobowy 440zł./miejsce/miesiąc
pokój dwuosobowy 470zł./miejsce/miesiąc
Pozostali
(do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 8% z wyjątkiem Uczelni, z którymi Umed zawarł porozumienie w sprawie wzajemnego kwaterowania)
pokój trzyosobowy 470zł/miejsce/miesiąc
pokój dwuosobowy 500zł/miejsce/miesiąc
DS.Jubilatka
Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
pokój dwuosobowy 550zł./miejsce/miesiąc
pokój jednoosobowy 750zł.(bez łazienki 650zł.)/miejsce/miesiąc
Pozostali
(do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 8% z wyjątkiem Uczelni, z którymi Umed zawarł porozumienie w sprawie wzajemnego kwaterowania)
pokój dwuosobowy 600zł./miejsce/miesiąc
pokój jednoosobowy 800zł.(bez łazienki 700zł.)/miejsce/miesiąc

Dear Residents,
due to the increase in the prices of electricity, gas, heating and practically all external services, we are forced to raise the fees for the dormitory.
Below we present the new prices for living in student dormitories of our University.
Regulation No. 13 / XVI R / 2022 of the Rector of the Medical University in Wrocław of 27 January 2022.
The prices are valid from 01/02/2022.

DS.Bliźniak
Students of the Medical University in Wrocław
triple room PLN 440 / place / month
double room PLN 470 / place / month
The rest
(8% VAT should be added to the given prices, except for universities with which Umed has concluded an agreement on mutual accommodation)
triple room 470 PLN / place / month
double room PLN 500 / place / month
DS.Jubilatka
Students of the Medical University in Wrocław
double room PLN 550 / place / month
single room PLN 750 (without bathroom PLN 650) / place / month
The rest
(8% VAT should be added to the given prices, except for universities with which Umed has concluded an agreement on mutual accommodation)
double room PLN 600 / place / month
single room PLN 800 (without bathroom PLN 700) / place / month

 

 

 

KORONAWIRUS WAŻNE INFORMACJE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA:

https://www.umw.edu.pl/content/przedluenie-procedury-na-semestr-zimowy-2...

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:/IMPORTANT PHONE NUMBERS:

USK WYMAZY/COVID TEST
TEL. 515 117 869

WSS IM.J.GROMKOWSKIEGO
IZBA PRZYJĘĆ/ RECEPTION CHAMBER 8:00-20:00
TEL. 519 338 486

STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA/ SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL STATION
DO/ BEFORE 15:00 TEL. 71 361 46 91
PO/ AFTER 15:00 TEL. 603 720 579

PROSIMY PAMIĘTAĆ ABY NA TERENIE AKADEMIKÓW W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH ZAKRYWAĆ USTA I NOS
PLEASE REMEMBER TO COVER THE MOUTH AND NOSE IN THE COMMON PARTS OF THE HOSTELS

PRZYPOMINAMY,  ŻE NA TERENIE DOMU STUDENCKIEGO MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO JEGO MIESZKAŃCY
WE RECALL THAT ONLY RESIDENTS CAN ENTRY TO THE STUDENT HOUSE

WIFI AKADEMIKI
EDUROAM

Eduroam – bezprzewodowy dostęp do Internetu
Na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uruchomiona jest usługa „eduroam”, która umożliwia zainteresowanym pracownikom oraz studentom bezprzewodowy dostęp do sieci Internet na terenie jednostek UMW. Ponadto, w ramach założonego na Uniwersytecie Medycznym konta, możliwy jest dostęp do tej sieci także na wielu uczelniach na całym świecie w ramach ogólnouczelnianego projektu.

Strona projektu „eduroam” na terenie UMW znajduje się pod adresem:

www.eduroam.umed.wroc.pl

Eduroam - wireless Internet access The "eduroam" service is launched at the Medical University of Wroclaw, which allows interested employees and students to have wireless access to the Internet on the premises of the UMW units. In addition, as part of the account established at the Medical University, it is possible to access this network also at many universities around the world as part of the university-wide project.

The website of the "eduroam" project at the Marshal's Office is available at:

www.eduroam.umed.wroc.pl

instrukcja założenia konta