Porady psychologiczne

W bieżącym roku akademickim studenci mogą ponownie skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych, które odbywają się zarówno online, jak i na żywo w budynku Katedry Psychiatrii przy Wybrzeżu Pasteura 10.
Konsultacje prowadzone są przez Agatę Kołodziejczyk oraz Katarzynę Wiśniewską. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod adresem mailowym: psycholog.umed@gmail.com.

         

  Bezpłatne konsultacje z psychologiem w ramach projektu unijnego pt. „UMW - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze”

 

W ramach realizowanego w Uczelni projektu unijnego pt. „UMW - likwidujemy bariery  w umysłach, sercach i architekturze” umożliwiamy studentom i doktorantom UMW z niepełnosprawnością oraz pozostałym studentom, dla których niezbędne jest wsparcie psychologiczne w procesie edukacji na UMW, bezpłatne, stacjonarne konsultacje z psychologiem.

Konsultacje odbywać się będą w Dziale Spraw Studenckich, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, w DS. „Bliźniak”.

Dostępne terminy konsultacji:

WRZESIEŃ
02.09 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 (4h)
05.09 11:00, 12:00, 13:00 (3h)
09.09 10:00, 11:00, 12:00 (3h)
 
Osoba prowadząca: mgr Karolina Fila-Witecka, pracownik Katedry Psychiatrii UMW,
Aby umówić się na konsultację należy przesłać maila z poczty studenckiej UMW wraz z podaniem preferowanego terminu spotkania na adres: karolina.lenort@umw.edu.pl . Spotkanie zostanie mailowo potwierdzone lub w przypadku braku dostępności zgłoszonego terminu zostanie zaproponowany inny jego termin.  

Osoba prowadząca: mgr Karolina Fila-Witecka, pracownik Katedry Psychiatrii UMW,

Aby umówić się na konsultację należy przesłać maila z poczty studenckiej UMW wraz z podaniem preferowanego terminu spotkania na adres: karolina.lenort@umw.edu.pl . Spotkanie zostanie mailowo potwierdzone lub w przypadku braku dostępności zgłoszonego terminu zostanie zaproponowany inny jego termin.