Biuro Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów (RD-R)
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4A
50-345 Wrocław

e-mail: rekrutacjaumw@umw.edu.pl
admission@umw.edu.pl
RD-R@umw.edu.pl 
Kierownik biura:
Piotr Cugier
piotr.cugier@umw.edu.pl
tel. +48 71 784 17 26
Zadania biura:
Biuro odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz I i II stopnia, prowdzone w języku polskim i angielskim.
Pełni różnież funkcję informacyjną i promocyjną dla wszystkch dostępnych na UMW form kształcenia: studiów jednolitych magisterskich, I i II stopnia, prowdzonych w języku polskim i angielskim, studiów podyplomowych, szkoły doktorskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku.