Przydatne linki


Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem?

Zasady skutecznej komunikacji lekarza z pacjentem
Stwierdzenie mówiące o tym, że komunikacja interpersonalna odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu, na pierwszy rzut oka może się wydawać truizmem. Jeśli jednak nieco dokładniej przyjrzymy się komunikacji międzyludzkiej, łatwo dojdziemy do smutnego wniosku, że wszyscy o tym wiedzą, ale niewiele osób rzeczywiście zdaje sobie z tego sprawę. Jest to przyczyną bardzo wielu starć, sprzeczek, konfliktów, nieporozumień, odrzucenia, niechęci, czyli tego wszystkiego, co uprzykrza nam życie w społecznym świecie i czego przy odrobinie dobrej woli i treningu moglibyśmy uniknąć, a przynajmniej ograniczyć do minimum.

Zachęcamy do zapoznania oraz współpracy z naszym doradcą kariery, który w profesjonalny sposób udzieli Wam wsparcia.

Z komunikacją interpersonalną jest trochę tak, jak z oddychaniem. Przywykliśmy do jednego i drugiego. Na co dzień nie zastanawiamy się głębiej nad żadnym z tych procesów. Niesłusznie, bo o ile oddychanie sprawia, że możemy funkcjonować jako organizmy żywe, o tyle komunikacja pozwala nam na zachowanie statusu organizmów społecznych. Możemy oddychać „byle jak” albo nauczyć się oddychać „pełnymi płucami” czy pracować przeponą. Możemy również się komunikować ze światem zewnętrznym „byle jak” albo nauczyć się właściwie odbierać docierające do nas sygnały i wysyłać zrozumiałe komunikaty. Wszystko to wymaga pracy, ale przynosi bardzo pozytywne efekty.


Stres okiełznany

Powszechnie wiadomo, że nieodłącznym elementem naszego życia są sytuacje, które wywołują napięcia i niezwykle silne emocje. Czasem stres działa mobilizująco, ale bywa także źródłem chorób i fatalnego samopoczucia. W wykładzie dr Agnieszka Mościcka-Teske opowiada o tym, jak działa stres i jak sobie z nim skutecznie radzić.

Zachęcamy do zapoznania oraz współpracy z naszym doradcą kariery, który w profesjonalny sposób udzieli Wam wsparcia.

Odczuwanie stresu jest codziennym doświadczeniem każdego człowieka. Stres działa mobilizująco, ale może być też nadmierny i wywoływać negatywne skutki dla zdrowia i samopoczucia. Jednym z efektów działania stresu na organizm jest podwyższony poziom napięcia mięśniowego, który często opisujemy określeniami: „jestem spięta/spięty”, „ale napięcie”, „muszę się sprężyć”. Podczas prelekcji słuchacze dowiedzą się, jakie mechanizmy odpowiadają za to, że niewidzialny gołym okiem stres wywołuje całkiem konkretne i mierzalne skutki w postaci np. bólu głowy lub brzucha. Wiedza ta wprowadzi słuchaczy w tematykę radzenia sobie ze stresem, w ramach której przedstawione zostaną różne sposoby poradzenia sobie z nim.


Jak rozwiązywać konflikty?

Każda strategia rozwiązywania konfliktów ma swoje wady i zalety. 

Czy wiesz, jaki styl i dlaczego ten preferujesz?
Czy jest możliwe, abyś nauczył się wykorzystywać również inne techniki?

Zachęcamy do lektury artykułu oraz współpracy z naszym doradcą kariery, który w profesjonalny sposób udzieli Wam wsparcia.
 
Według modelu Thomasa-Kilmanna wyróżnia się pięć podstawowych strategii rozwiązywania konfliktów. Wyznaczają je dwa kryteria – stopień asertywności oraz stopień kooperacyjności (czyli gotowości do współdziałania). Wyobraźmy sobie, że na osi X mamy zaznaczony stopień kooperacyjności (od niskiego do wysokiego), zaś oś Y wskazuje na stopień asertywności (także od niskiego do wysokiego).