Numery alarmowe

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Uczelni należy w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz osób przebywających w rejonie zagrożenia (np. poprzez opuszczenie miejsca niebezpiecznego oraz poinformowanie osób bezpośrednio narażonych o zauważonym niebezpieczeństwie) oraz zawiadomienie odpowiednich służb -112.

Następnie należy zgłosić takie zdarzenie pod numer alarmowy Uczelni: 71 784 19 91
Uprzejmie informujemy, że wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie – prosimy o kontakt drogą mailową na adres : zagrozenia@umed.wroc.pl

Klauzula informacja w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
https://www.umed.wroc.pl/przetwarzanie-danych-osobowych