Raporty

"Sekrety rekrutacji w liczbach"

https://cdn.employear.com/uploads/ebooks/Sekrety-rekrutacji-w-liczbach.pdf

Raport Media społecznościowe w rekrutacji:

https://www.lhhpolska.pl/sites/default/files/blog/LHH%20DBM%20-%20Raport%20Media%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe%20w%20rekrutacji.%20Edycja%20druga.pdf

Raport płacowy 2018 HAYS:

https://www.hays.pl/cs/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_2078590.pdf

Raport płacowy 2017 HAYS:

 
Raport dotyczący przyszłości rynku pracy:

http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/DELabUW_raport_Aktywni.pdf

Raport przedstawiający zapotrzebowanie na pracowników wśród dolnośląskich przedsiębiorców:

http://www.dwup.pl/asset/images/files/Aktualno%C5%9Bci/raport%20ko%C5%84cowy_DWUP.pdf

Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w listopadzie 2014r.:

http://www.dwup.pl/www/news/3/c/217/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-listopadzie-2014-roku_

Rozpoznanie możliwości dotarcia do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie dolnośląskim:

http://www.gwarancje.dwup.pl/upload/file/Raport_dotarcie_do_mlodziezy_wykl_spol_v2.pdf

Analiza sytuacji osób młodych i diagnoza barier ich aktywizacji zawodowej na Dolnym Śląsku w kontekście realizacji "Gwarancji dla młodzieży":

http://www.gwarancje.dwup.pl/upload/file/Raport_diagnoza_barier.pdf