Informacja dla osób ubiegających się o kredyt na studia medyczne

Szanowni Państwo,
1. Jeśli studiujesz na kierunku lekarskim w języku polskim, w formie niestacjonarnej to możesz ubiegać się o kredyt na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na tych studiach studiach niestacjonarnych (dalej: "kredyt na studia medyczne").
2. Pamiętaj, że do wniosku o kredyt na studia medyczne, który będziesz składał w instytucji kredytującej, niezbędnym będzie dołączenie zaświadczenia potwierdzającego status studenta wydany i podpisany przez Rektora lub osobę działającą na podstawie upoważnienia Rektora. Aby uzyskać zaświadczenie, należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego.
3. W zaświadczeniu, o którym mowa w punkcie 2 musi być wskazany poniższy numer rachunku bankowego Uczelni, na który bank udzielający kredytu na studia medyczne dokonywać będzie wypłaty semestralnych/ej transz/y kredytu na studia medyczne: 41 1090 2402 0000 0001 4934 7265.

Szczegółowa procedura wydawania zaświadczeń została określona Zarządzeniem nr 296/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2021 r.:
tekst zarządzenia do pobrania
załącznik
 


Informacja o najlepszych absolwentach 2020/2021 uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą
Szanowni Państwo,
informacje dotyczące zakwalifikowania się do grupy najlepszych absolwentów 2020/2021 można uzyskać we właściwym dziekanacie. Aby uzyskać zaświadczenie potwierdzające znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, należy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia - wzór znajduje się poniżej.

 

Informacja o kredytach studenckich

  1. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich
  2. Szczegóły w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu określa Zarządzenie nr 200/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad i sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą
tekst do pobrania
załącznik nr 1 - lista rankingowa
załącznik nr 2 - lista rankingowa (grupy)
załącznik nr 3 - wniosek o wydanie zaświadczenia
załącznik nr 4 - zaświadczenie
 
  1. Dodatkowe informacje na temat kredytów studenckich zamieszczone są także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link do strony