Szanowni Studenci, Doktoranci i Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

Wraz z nadchodzącym rokiem akademickim (2021/2022) uprzejmie informujemy, że od 1 października 2021 r. będzie możliwość dobrowolnego zakupienia ubezpieczenia NNW i OC.

STU ERGO HESTIA przygotowała dla studentów i doktorantów do wyboru 4 różne warianty, a dla słuchaczy UTW do wyboru 2 warianty ubezpieczenia, które będzie można zakupić po zalogowaniu się na stronie internetowej WWW.UGS-UNIMEDWR.PL (link będzie aktywny od 1 października 2021 r.).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?
Prawo przystąpienia do ubezpieczenia mają studenci i doktoranci UM we Wrocławiu, a także osób spoza Uczelni, w szczególności studenci przyjeżdżający w ramach studenckich praktyk z innych uczelni polskich i zagranicznych, na podstawie umów i porozumień oraz studenci i doktoranci działających w ramach uczelnianych organizacji studenckich/doktoranckich w szczególności w Kołach Naukowych. Do ubezpieczenia mogą ponadto przystąpić słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którym dedykowane są wyłącznie pakiety Podstawowy i Podstawowy + dodatkowy OC.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?
Do ubezpieczenia można przystąpić wyłącznie elektronicznie, poprzez dedykowaną stronę: WWW.UGS-UNIMEDWR.PL

KOMU DEDYKOWANE SĄ POSZCZEGÓLNE PAKIETY UBEZPIECZENIA?
Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku dedykowane są wyłącznie pakiety PODSTAWOWY I PODSTAWOWY + DODATKOWY OC; pozostali uprawnieni mają możliwość dowolnego wyboru spośród dostępnych pakietów.
Rodzaje pakietów:
Pakiet podstawowy nr 1 - 38 zł
Pakiet podstawowy + dodatkowy OC nr 2 - 61 zł
Pakiet podstawowy + dodatkowy NNW nr 3 - 98 zł
Pakiet pełny nr 4 - 121 zł

NA JAKI OKRES ZAWIERANE JEST UBEZPIECZENIE?
Odpowiedzialność w stosunku do danego ubezpieczonego kończy się zawsze w bieżącym roku, w dniu 30 września. Okres ubezpieczenia może być więc być różny dla każdego ubezpieczonego w zależności od momentu przystąpienia do ubezpieczenia.

CZY WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZALEŻY OD DATY PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA?
Składka, płatna jednorazowo za cały okres ubezpieczenia jest stała dla danego wariantu niezależnie od momentu przystąpienia do ubezpieczenia.

CO JEST POTWIERDZENIEM PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA I JAK JE OTRZYMAĆ?
Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia, jest wysyłany w formie elektronicznej certyfikat, który ubezpieczony otrzyma na wskazany adres email:
natychmiast, gdy składka zostanie opłacona szybkim przelewem tj. przez Przelewy24
w terminie 5 dni roboczych, gdy składkę opłacono tzw. przelewem tradycyjnym.

ZAKRES TERYTORIALNY – CZY UBEZPIECZENIE DZIAŁA W PRZYPADKU OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ?
Z zastrzeżeniem wyłączeń, w zależności od wariantu, ubezpieczenie obejmuje zdarzenia na terenie całego Świata lub Europy. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia odnosi się zarówno do osób studiujących na terenie Polski, jak i wyjeżdżających w ramach zagranicznych studiów/ praktyk zawodowych np. w ramach programu Erasmus.

KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH ZAKRESU UBEZPIECZENIA:
tel.: 605 88 48 41, 508 045 522 email: ah@benefit.net.pl, sylwia.kolkowska@ergohestia.pl

ZGŁOSZENIE SZKODY:
https://www.ergohestia.pl/obsluga-szkody/ lub za pośrednictwem infolinii 801 107 107, 58 555 5 555

W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZE STRONĄ, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREJ MOŻNA DOKONAĆ ZAKUPU UBEZPIECZENIA, PROSIMY O KONTAKT BEZPOŚREDNIO Z FIRMĄ BENEFIT BROKER:

Agnieszka Horochowska
Benefit Broker sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 13G
53-238 Wrocław
tel.: +48 71 798 51 91 tel. kom. +48 605 88 48 41
ah@benefit.net.pl
benefit@benefit.net.pl

 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ:
PLAKAT INFORMACYJNY w języku polskim - link
PLAKAT INFORMACYJNY w języku angielskim - link

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA - pobierz

Informujemy także, Uczelnia posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez studentów podczas odbywania praktyki zawodowej.