UBEZPIECZENIA NNW I OC


UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych udzielają pracownicy Zespołu ds. Studenckich:

mgr Iwona Sojka
tel. 71 324 14 69
e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl

mgr Ewelina Biszto
tel. 71 324 14 69
e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl