Poniżej obowiązujace regulaminy w Domach Studenckich:

Zarządzenie nr 111/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2019 r.
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/3995-nr-111-xv-r-2019-wprowadz...

Zarządzenie nr 125/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 11 września 2019 r.
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/4011-nr-125-xv-r-2019-regulami...

 

1. Regulamin domów studenckich - pobierz
    Regulations of Dormitories - download
2. Zasady zakwaterowania i wnoszenia opłat w domach studenckich -pobierz
    Rules of Accommodation and paying in Dormitories -download
4. Regulamin świetlicy studenckiej -pobierz

REGULATIONS OF THE STUDENTS’ COMMON ROOM - download
 
Wszystkie osoby wchodzące na teren domów studenckich zobowiązane są do ich przestrzegania.