Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich.
Wnioski o przyznanie miejsca na rok akademicki studenci/doktoranci składają osobiście lub przesyłają listem poleconym na adres :
Biuro Obsługi Studentów
ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław

w następujących terminach:

kandydaci przyjęci na studia –  do 30 sierpnia 2022 r.
studenci i doktoranci – do 15 czerwca 2022 r.
studenci którzy chcą zostać w domu studenckim Bliźniak przez okres wakacji – od 15 maja do 15 czerwca 2022 r.
WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE, PROSIMY O DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE WSZYSTKICH PÓL

 

O przyznaniu miejsca Komisja informuje mailowo
Komisja nie wysyła zawiadomień o przyznaniu miejsca pocztą.

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 3 osobowym - pobierz

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 2 osobowym pobierz-
do wniosku nalezy dołaczyć; zaświadczenie lekarskie, akt ślubu lub zaświadczenie o niepełnosprawności. 

Wniosek o przyznanie miejsca w okresie wakacji - pobierz

 

 W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu tel 71 348 42 32
 
The applications for accommodation for an academic year is to be submitted by the student/PhD candidate in person or by post:
Biuro Obsługi Studentów ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław, within the following time limits:
1. candidates admitted to studies - until August 30, 2022
2. students and PhD candidates - until June 15, 2022
3. students who want to stay at the dormitory Bliźniak during the summer holidays - from May 15 ,2022 to June 15, 2022
Incomplete applications will be dismissed.
Application to the triple room - download
Application to the double room -  download
Application for accommodation in a dormitory during summer holidays  -  download

 

 

Pozostałe formularze:
a. protokół zdawczo odbiorczy pokoju -pobierz
b. oświadczenie mieszkańca -pobierz
c. program Medyka oświadczenie - pobierz
d. protokół zniszczeń - pobierz
e. wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane noclegi - pobierz
f. wniosek o zwrot nadpłaty - pobierz