Studenci/doktoranci z niepełnosprawnością - oferta

WSPARCIE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością mają możliwość złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia do Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych - dr. Krzysztofa Aleksandrowicza.
Wsparcie może być udzielone w formie:
- użyczenia sprzętu specjalistycznego: Wykaz sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do użytkowania dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;
- umożliwienia udziału w szkoleniu, konferencji, warsztatach, seminariach itp.;
- udziału w zajęciach wychowania fizycznego, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
- oraz innych form, rekomendowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

 Aby uzyskać wsparcie należy złożyć Wniosek o udzielenie wsparcia w formie papierowej w Zespole ds. Studenckich, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 we Wrocławiu (Dom Studencki Bliźniak) lub w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e- mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl lub iwona.sojka@umed.wroc.pl.
Wnioski należy składać w terminach:
- do 31 października - na semestr zimowy lub na pełny rok akademicki;
- do 31 marca - na semestr letni;
- w trakcie trwania semestru zimowego lub letniego - w szczególnych przypadkach.

Przed złożeniem Wniosku o udzielenie wsparcia należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

  1. Regulamin podejmowania i finansowania z dotacji budżetowej działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom z niepełnosprawnością warunków do pełnego i równego udziału w procesie kształcenia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu - tekst ujednolicony
  2. Wniosek o udzielenie wsparcia
  3. Umowa użyczenia
  4. Protokół zdawczo - odbiorczy
  5. Klauzula informacyjna
  1. Zarządzenie nr 118 /XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2017 roku

Ponadto informujemy, że na terenie Uczelni rozmieszczone są stanowiska pracy własnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się w następujących lokalizacjach:    
1. Lokalizacja: ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, Biblioteka Główna UMW
- pokój pracy indywidualnej wyposażony w  stół z regulacją wysokości, komputer ze skanerem, ergonomiczną myszą, klawiaturą dla osób niedowidzących, oraz oprogramowaniem Magic z funkcją powiększania ekranu i read out loud.
2. Lokalizacja: ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, Filia Biblioteki - Wydział Farmaceutyczny
- dwa stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.
3. Lokalizacja: ul. Krakowska 26, 50 - 425 Wrocław, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
- urządzenie wielofunkcyjne.
4. Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, Katedra Fizjoterapii (pokój nr 24)
- stanowisko komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.
5. Lokalizacja: ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław, Wydział Nauk o Zdrowiu (pokój nr 316)
- 10 stanowisk komputerowych oraz urządzenie wielofunkcyjne.
Korzystanie z powyższych stanowisk jest bezpłatne, nie wymaga złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, a urządzenia wielofunkcyjne wyposażone są w papier do drukarki i ksero.
  
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Studenckich pod numerem telefonu 71-324-14-69.

 

słowa klucze: niepełnosprawność, niepełnosprawni, student niepełnosprawny, doktorant niepełnosprawny,