Ranking działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Informujemy, że wszystkie organizacje studenckie i stowarzyszenia działające w Uniwerystecie Medycznym we Wrocławiu mogą wziąć udział w Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Organizacja/stowarzyszenie wyrażające wolę udziału w Rankingu, do 31 października powinno złożyć w Biurze Obsługi Studentów Wykaz osiągnięć i działań organizacji studenckich oraz stowarzyszeń (w ORYGINALE ! ) (zał. nr 1) wraz                    z załącznikami.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Rankingu, gdyż organizacje/stowarzyszenia znajdujące się w  pierwszej dziesiątce Rankingu otrzymają nagrody.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz załącznikami. W razie dodatkowych pytań Biuro Obsługi Studentów służy pomocą.

Regulamin Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym                  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydziałowego Rankingu działalności organizacji studenckich działających
w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

załącznik nr 1 _Wykaz osiągnięć i działań organizacji studenckich oraz stowarzyszeń

załącznik nr 2_Ranking działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

załącznik nr 3 Wydziałowy ranking działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

załącznik nr 4_Protokół z wręczenia nagród w Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wyniki Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:

za rok akademicki 2019/2020
za rok akademicki 2020/2021

Wyniki Wydziałowego Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:

za rok akademicki 2020/2021