Dyplom ukończenia studiów

Wzory dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostały zatwierdzone Uchwałą nr 2285 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2021 r.

 

Opis dokumentu publicznego:

  • Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 01 maj 2021 r.
  • Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 01 maj 2021 r.
  • Okres ważności dokumnetu publicznego: bezterminowo
  • Data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru: nieokreślono