Dział Spraw Studenckich - pracownicy

Kierownik Działu Spraw Studenckich
mgr Joanna Kluza
tel. 71 348 42 32 w. 21
e-mail: joanna.kluza@umw.edu.pl


Zespół ds. Toku Studiów

mgr Monika Kotowska-Lewińska
Starszy Specjalista
tel.: 71 347 91 10
e-mail: monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl

mgr Bożena Kołodyńska
Specjalista
tel. kom. 781 610 055
e-mail: bozena.kolodynska@umw.edu.pl

Anna Skowron
Specjalista
tel. 71 348 27 96
e-mail: anna.skowron@umw.edu.pl

mgr Dominika Seniura
Samodzielny Referent
tel. 71 348 27 96
e-mail: dominika.seniura@umw.edu.pl
 


Biuro Obsługi Studentów

Sekcja ds. Domów Studenckich Bliźniak i Jubilatka

Kierownik Sekcji ds. Domów Studenckich
mgr Kamila Kałużna
tel. 71 348 42 32 w.22
e-mail: kamila.kaluzna@umw.edu.pl
 
Anna Kardela 
Referent
tel. 71 348 42 32 w.22
e-mail: anna.kardela@umw.edu.pl

 
Portierzy:
Małgorzata Zaremba
Jowita Skowron
Wioletta Tokar
Małgorzata Cholewicz
Urszula Golinowska
Anna Wiżeń
Andrzej Majewski
Roman Foltyn

Hydraulik - Marian Stańczyk
Stolarz - Konstanty Grzegorzak
Elektryk - Krzysztof Szymański

Zespół ds. Studenckich

mgr Iwona Sojka
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: iwona.sojka@umw.edu.pl

mgr Ewelina Biszto
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: ewelina.biszto@umw.edu.pl

mgr Anna Głowacka
Samodzielny Referent
tel.: 71 348 42 32 wew. 12
fax: 71 347 91 18
e- mail: anna.glowacka@umw.edu.pl

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

mgr Karolina Lenort
Samodzielny Referent
tel. 71 324 14 69
e- mail: karolina.lenort@umw.edu.pl