VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje VIII edycję Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w dniach 1-3 grudnia w formie on-line. Wydarzenie skierowane jest do opiekunów i członków SKN. 

W ramach Sesji Studenckich Kół Naukowych zostaną zorganizowane sekcje referatowe i posterowe, które będą poprowadzone w 7 blokach tematycznych:

  • Architektura i Budownictwo;
  • Chemiczny;
  • Ekonomiczno-Prawny;
  • Roślinno-Przyrodniczy;
  • Techniczny;
  • Zwierzęcy;
  • Biomedyczny.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w studenckich kołach naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe. Streszczenie należy przesłać w terminie do 30 października 2022 r., wg wzoru zamieszczonego w regulaminie na stronie www.osskn.zut.edu.pl.
Konferencja jest bezpłatna i ma charakter interdyscyplinarny. Jedno koło może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia.
Pytania dotyczące sesji należy przesyłać na adres e-mail: sesjazut@zut.edu.pl lub telefonicznie:
- dr hab inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT - Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego - tel. 91 449 67 10
- mgr Ewelina Kurpiewska - Zastępca kierownika Działu ds. studenckich - tel. 91 449 45 93