Program stypendialny Gminy Kluczbork

Gmina Kluczbork funduje stypendia dla studentów uczelni medycznych. Program jest skierowany do studentów kierunków lekarskich, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego, którzy będą chcieli podjąć pracę w kluczborskim szpitalu.

Proponowane stypendia wynosić będą 2000 zł miesięcznie dla studentów kierunków lekarskich oraz 1000 zł lub 1200 zł miesięcznie dla studentów kierunków pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne i mogą się one łączyć z innymi stypendiami (np. stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego). Warunkiem jest podjęcie pracy w kluczborskim szpitalu powiatowym po ukończeniu studiów. Nabór wniosków trwa do 10 września 2022 roku.

Wszystkie niezbędne dokumenty, informacje i wnioski można znaleźć na stronie internetowej: https://www.kluczbork.eu/1244,stypendia-dla-studentow-medycyny-pielegniarstwa-lub-ratownictwa-medycznego.