Magazyn środków ochrony indywidualnej

W związku z urlopem pracownika obsługującego magazyn tymczasowy środków ochrony indywidualnej przy ul. Borowskiej 213 informujemy, iż w dniach od 16-19.08.2022 r. nastąpi zmiana miejsca wydawania odzieży.

Wydawanie środków ochrony indywidualnej będzie odbywało się za pośrednictwem szatni studenckiej zlokalizowanej w budynku H na poziomie -1, w budynku przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. Stosowna informacja zostanie powieszona również na drzwiach magazynu tymczasowego.