Konferencja Meet Up in Lab

Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych UMW oraz Studenckie Koło Naukowe Cytometrii Przepływowej i Badań Biomedycznych organizują konferencję dla studentów i młodych naukowców „Meet Up in Lab”.

Wydarzenie odbędzie się 8 października 2022 roku, w godzinach 10.00 - 18.00 na Wydziale Farmaceutycznym UMW.
Do zaprezentowania się na konferencji zapraszamy studentów, absolwentów uczelni wyższych oraz naukowców i pracowników naukowych, którzy w ostatnim dniu składania zgłoszeń nie posiadają stopnia naukowego doktora. 

Zgłoszenia należy przesyłać do 5.09.22 r. poprzez formularz
Regulamin „Meet Up in Lab” - do pobrania


Współorganizatorami konferencji są SKN Specjalistycznych Analiz Biologicznych, SKN Biomarkery w Diagnostyce Medycznej, SKN Biologii Komórki Nowotworowej – KoKoN, SKN Mikrobiologii Farmaceutycznej, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: https://konferencje.umw.edu.pl/meetupinlab/