Bezpłatne konsultacje z psychologiem w ramach projektu UE

W ramach projektu unijnego pt. „UMW - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze” umożliwiamy studentom i doktorantom UMW z niepełnosprawnością oraz pozostałym studentom, bezpłatne i stacjonarne konsultacje z psychologiem.

Konsultacje odbywać się będą w Dziale Spraw Studenckich, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, w DS. „Bliźniak”. Osobą prowadzącą spotkania jest Karolina Fila-Witecka, pracownik Katedry Psychiatrii UMW.

Terminy konsultacji:

SIERPIEŃ
12.08 od 09:00, 10:00, 11:00 (3h)
19.08 od 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 (4h)

Aby umówić się na konsultację należy przesłać maila z poczty studenckiej UMW wraz z podaniem preferowanego terminu na adres: karolina.lenort@umw.edu.pl.
Spotkanie zostanie potwierdzone mailowo. W przypadku braku dostępności zgłoszonego terminu zostanie zaproponowany inny czas spotkania.